«Har du noen bestevenner i barnehagen?»

«Ja, Liam.» 

«Hvorfor er han bestevennen din da?»

«Fordi han liker meg! Men i dag ville han bare være ved sklia alene. Det var kjedelig, fordi jeg aller helst ville være alene sammen med han. Men han ville bare være alene alene.» 

«Liker du best å være alene sammen eller alene alene?»

«Alene sammen.»

«…hvis ikke så leker jeg av meg sjæl sammen noen ganger.»

«Hva liker du best å gjøre da da?» 

«Å dumpe fort!»

«Men du kan vel ikke dumpe aleine?» 

«Jo, det klarer jeg faktisk!»

Les flere artikler i op.no/viilarvik

og følg

Vi i Larvik på Facebook