Neste år er det 130 år siden bonden på gården Klåstad under dreneringsarbeid kom borti noe gammelt treverk i åkeren. Det var rester etter en gammel båt. Norges 4. vikingskip, Klåstadskipet, var funnet.

Larvik, hjemkommunen, har aldri gjort noe for å markere funnstedet, som i dag ligger der ganske anonymt. Neste år, 2023, burde være en anledning for kommunen til å feire 130 års jubileet, ved å få laget en markering av funnstedet på en eller annen måte. Kanskje en skulptur laget i Larvikitt, Norges nasjonal-stein?

Året etter er det for øvrig også et annet jubileum i Larvik. Da er det 140 år siden det første larvikitt-bruddet ble etablert, i Brunlanes, av Ferdinand Narvesen.

Kanskje kommune- og steinindustri kunne samarbeide i denne sammenheng?

Klåstadskipet er det for øvrig laget en kopi av, og som trolig kan komme på besøk i anledning markeringen av funnstedet.

Tomt for etablering av et slikt anlegg skulle ligge vel til rette nettopp i Klåstadkrysset. De stygge ruinene etter bunkersen fra 2. verdenskrig burde fjernes og isteden erstattes av et fint anlegg til minne om funnstedet for norges fjerde vikingskip. Og som et verdig minne for vikingtidens Larvik og et velkommen til nåtidens turist-Larvik.