Barnas Turlag, LOT og Carlsen Fritzøe inviterer til Insektsotellets dag på Carlsens Fritzøe på Øya lørdag 20. juni.

– Her vil barna kunne lage sitt eget insekthotell av materiale som er til overs på byggevarehuset. Carlsen Fritzøe har laget mange ferdige kit som barna kan få hjelp til å bygge. Det er tatt hensyn til smittevern og alle får tildelt hver sin hammer og spikre sammen med materiale de trenger, og som de får ta med seg hjem, forteller Knut Hjalmar Gulliksen, at styreleder i Larvik og Omegns Turistforening.

Et insekthotell er et skjermet sted der egg og larver til bier, humler og veps kan bo og utvikle seg. Vi hjelper naturen ved å sette ut slike hotell. Vi kan også være med på å stoppe insektdøden ved å tilrettelegge for en bolig til dem.

Det vil bli servert pølser under arrangementet, legger han til.