Vil ha sentrum mer spennende og «Sørenga» foran Bølgen - Inga, Olav og Oskar har sin mening om hva Larvik trenger

I disse dager gjennomfører Larvik kommune et nytt prosjekt der det skal kartlegges hvordan byens borgere og deres gjester bruker byrommene. Til hjelp for registrering har man innleid tre unge mennesker, som også har sine egne meninger om hva som må gjøres for at sentrumsområdene skal bli mer attraktive, og spesielt for unge mennesker.