Med særlig fokus på tre temaer, elevmedvirkning, yrkesfaglig og praktisk opplæringsløp og bekymringsfullt fravær, kom representanter fra Kunnskapsdepartementet på besøk til Ra ungdomsskole.

I 2024 skal det komme ny stortingsmelding om 5. til 10. trinn. Nå er de i innspillsfasen, og derfor var de på inspirasjonsbesøk her.

På Ra ungdomsskole var både elever og ansatte, samt Kjell Jensen, som er virksomhetsleder for skole i kommunen, og Johnny Gansøy fra det kommunale prosjektet «Våre unge», klare til å lære bort.

– Det er både betryggende og positivt i henhold til arbeidet vårt her å få den oppmerksomheten, men det viktige er jo muligheten til å få være med å påvirke, sier teamleder på 10. trinn, Torgeir Nyseth Mjaugeto.

De aner også hvorfor flere dropper ut av skolen.

LES OGSÅ: Flere tusen får med seg skolehverdagen til Sten: – Hadde alle vært som meg, så hadde det bare vært kaos

Skolevegrere og bekymringsfullt fravær

– Vi ser at skolevegringen øker, og det er nok av flere grunner. Det handler om mental helse, press, lite motivasjon og en litt for teoritung skolehverdag der man ikke ha rom til å holde på nok praktisk, mener Mjaugeto.

Regjeringen ser at det bør gjøres endringer.

Ifølge regjeringens egne nettsider er «hensikten med besøkene (...) å samle gode eksempler og forslag til endringer som skal gjøre skolehverdagen mer praktisk og variert – og hindre frafall senere i skoleløpet».

Totalt skal ni «dialogkommuner» få besøk av departementet, og Larvik var først ut.

LES OGSÅ: Læreren ba om elevenes innerste tanker. Resultatet vekker sterke reaksjoner: – Vi følger opp med samtaler

Ra ungdomsskole har lang erfaring med arbeidslivsfag, tverrfaglige metoder og er sammen med andre skoler en del av det kommunale endringsprogrammet «Våre Unge». Målet med det, er å etablere et helhetlig samarbeid mellom grunnskole og videregående skole for å tilby bedre tilrettelagte løp for unge som har behov for mer praktisk opplæring.

En ting som ble mye diskutert, var begrepet «praktisk opplæring».

– Praktisk opplæring betyr ikke nødvendigvis byggfag, hammer og spiker. Det handler også om å gjøre skolen relevant og virkelighetsnær, mener Mjaugeto.


Elever som lærere

Noen av elevene som viste stolt fram arbeidet på skolen til representantene fra Kunnskapsdepartementet var Helle Andrea Gundersen og Jakob Holm. De fortalte blant annet om hvordan de jobber tverrfaglig med prosjektarbeid på skolen, og viktigheten av elevmedvirkning.

– Elevene er vant med å bli involvert når det kommer besøk på skolen, og denne presentasjonen tok de nærmest på strak arm, fordi de eier kunnskapen godt, forteller læreren deres engasjert.

LES OGSÅ: Det ble applaus og jubel da elevene fikk beskjeden: – Enormt engasjement

Da Kunnskapsdepartementet var innom skolen for få uker siden, var elevene i gang med å lage en informasjonsfilm om seksualitet og grenser i forbindelse med «Uke Sex».

Dagen før hadde elever og lærere selv arrangert et stort, direktesendt talkshow om nettopp seksualitet, noe som var stor suksess.

Vil jobbe mer praktisk

Elevene vet selv hva som er viktig for dem.

– Jeg var veldig demotivert, men å jobbe tverrfaglig gjør det mye morsommere å ha skole. Det er ikke bare en norsktime, det er en norsktime hvor du også gjør noe annet enn norsk, forteller Jakob Holm.

– Vi har vært i styringsgruppen og har fulgt opp prosessen som «minilærere», og det er veldig gøy. Vi har vært litt sjefer, forklarer Helle.

Tilbakemeldingene fra elevene er tydelige:

– Prosess og samarbeid bør bli en større del av skolen, og det bør legges mer vekt på det i vurderingen, mener Jakob Holm.

– Det er mer motiverende når vi får fordype oss i temaer som er aktuelle, og vi kan koble det til det virkelige livet, og at vi faktisk kan bruke det, sier Helle Andrea Gundersen.

LES OGSÅ: Nå skal de på NRK i beste sendetid: – Veldig spennende og gøy