Vil legge bompenger, tunnel og bro på is: – Vi må tenke nytt

Kommunedirektøren tenker helt nytt om trafikkutfordringene i Larvik sentrum.