Høyres programkomité har i sitt førsteutkast foreslått en omfattende liberalisering av alkoholpolitikken. En juridisk utredning har nylig konkludert med at om forslagene blir norsk politikk, vil vi risikere å miste Vinmonopolet og alkoholreklameforbudet.

Norge har Vinmonopolet og alkoholreklameforbudet som unntak fra EUs frihandelsprinsipp av hensyn til folkehelsen. Men unntaket avhenger av at vi fører en helhetlig og sammenhengende alkoholpolitikk, som setter folks helse og trivsel først. Sammen med avgiftene og begrensede salgs- og skjenketider, er Vinmonopolet og reklameforbudet bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk. En liberalisering slik programforslaget tar til orde for, er et sjansespill med disse ordningene. Det er konklusjonen i en juridisk utredning gjort av Advokatfirmaet Lund & Co, som er eksperter på EØS-rett.

Verdens helseorganisasjon peker på regulering av pris, tilgjengelighet og reklame som de tre viktigste virkemidlene for å begrense alkoholrelaterte skader. Høyres programforslag rokker ved alle disse tre grunnpilarene, ved at de vil gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig, i tillegg til at vi risikerer å miste Vinmonopolet og alkoholreklameforbudet.

Høyre har vært tydelig på at forslagene skal gjøre alkoholpolitikken mer forbruker- og næringsvennlig. Det er i seg selv problematisk, fordi begrunnelsen for hvorfor man gjennomfører en politikkendring vil spille inn når EU skal vurdere om alkoholpolitikken først og fremst har som mål å beskytte folkehelsen. Det er heller ikke noe folkekrav om en liberalisering. Undersøkelser viser at støtten til åpningstider, reklameforbud og Vinmonopolet er sterk. Vinmonopolet har også i flere år vært blant Norges mest populære bedrifter. Også næringen har uttrykt bekymring for at forslagene skal føre til at vi mister Vinmonopolet.

Alkohol er ingen vanlig vare, og bør heller ikke behandles som det. Økt alkoholkonsum fører til flere ulykker, skader, vold og sykdommer, som alkoholrelatert kreft og leversykdommer. Av hensynet til de over 90.000 barna som vokser opp med en eller flere voksne med et alkoholproblem, må vi slå ring om tiltakene som begrenser alkoholkonsumet.

Vi frykter at Høyres programforslag vil føre til at flere lider under egen og andres drikking. Og vi er ikke alene. Over hundre folkehelseorganisasjoner og eksperter har i to ulike opprop bedt Høyre om å skrote forslagene. Vi lurer nå på om Westgaard-Halle er villig til å miste Vinmonopolet eller om hun vil be sitt parti om å ikke vedta forslagene når Høyre skal bestemme sin politikk for de neste fire årene?