Det kommer fram i en pressemelding.

Intensjonsavtalen, som regulerer hovedpremissene knyttet til en mulig sammenslåing, ble enstemmig vedtatt i de tre bankenes styrer.

– Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft og ytterligere styrke bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn, står det videre.

Beholder arbeidsplasser

Bakgrunnen for drøftelsene om en fusjon av de tre lokale sparebankene, er et ønske om å være i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid.

– Banken skal videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette er viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft, samt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn. Larvikbanken, Andebu Sparebank og Skagerrak Sparebank har hver for seg sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn. Styrene vil at dette videreføres og forsterkes, skriver de.

Styrene har videre lagt som premiss for en fusjon at alle arbeidsplasser og lokalkontorer opprettholdes, og at de ønsker å etablere flere arbeidsplasser på sikt.

– For kundene vil dette innebære at de beholder samme rådgiver som i dag.

LES OGSÅ: Stadig flere er bekymret over egen økonomi

Porsgrunn

Basert på bankenes regnskaper per tredje kvartal 2022 vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på cirka 34 milliarder kroner og 150 årsverk.

I pressemeldingen skriver de at banken vil ha et mål om en årlig egenkapitalavkastning på ni prosent.

Etter intensjonsavtalen vil Skagerak Sparebank være juridisk overtakende bank. Den sammenslåtte bankens navn vil være Skagerrak Sparebank, og banken skal ha forretningsadresse i Porsgrunn.