– Jeg ble fascinert av den vakre skogen som har mange av de samme kvalitetene som Bøkeskogen, sier landskapsarkitekt Ingerid Heggelund.
Hun jobber på heltid med de omfattende planene for Martineåsen.

Gratis og for alle

Arbeidet med å utvikle boligområdet vest for byen er i full gang. Da hun var på befaring på forsommeren fikk hun en idé om å tilrettelegge for en helt unik naturopplevelse.
– Det spesielle terrenget her med store høydeforskjeller i kombinasjon gammel, flott bøkeskog gjør arealene ideelle for akkurat en slik «treetopwalk», sier landskapsarkitekten.
Ideen er å la en slik trekronegang være en del av et sammenhengende opparbeidet turveinett tilpasset bevegelseshemmede.
– Det er ønskelig at flest mulig mennesker skal kunne dele opplevelsen. Aller helst de som kanskje ikke har så gode muligheter fra før, de som ikke lett kan klatre opp i et tre. Målet er at dette skal være en gratis opplevelse, åpen for alle. Jeg føler at Bøkeskogen er en stor del av Larviks identitet. Her vil man få muligheten til oppleve bøkeskog fra en annen vinkel, i disse flotte trærne, sier Heggelund, som ikke kjenner til tilsvarende anlegg i landet.

Støtter prosjektet

Kommunen søkte prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB. Forrige uke kom den hyggelige beskjeden fra banksjef ved DnB Larvik om at prosjektet «Trekronegang» er blitt valgt ut til å motta støtte på 1.2 millioner kroner. Med 1.200 søkere på landsbasis er konkurransen stor.
– Da vi leste søknaden tente vi på ideen med en gang. Ett av kriteriene er at prosjektet kommer mange til gode og skaper engasjement. Det vil definitivt dette prosjektet gjøre, sier banksjef Frode Halvorsen.
Tiltaket faller ikke inn under noen av kategoriene som kommunen normalt finansierer, dermed er det helt avgjørende at prosjektet får midler utenfra. Med støtte fra stiftelsen vil det være enklere å søke etter flere bidragsytere til prosjektet.
– Vi jobber med flere søknader i disse dager, sier Heggelund.

Vil involvere barna

Da Ingerid Heggelund fortalte en gjeng elever ved Sky skole om planene, skapte det umiddelbart stort engasjement. Og helst skulle de ønske at anlegget var på plass etter jul.
– Det går dessverre ikke så fort. Det gjenstår en del avklaringer som hvem skal ha ansvaret for anlegget, sikkerhet og vedlikehold. Dessuten må vi bli enige med grunneierne. Men om tre år håper jeg at dette er realisert, sier Heggelund om tidsperspektivet.
Hun kommer til å invitere med elevene med i den videre planleggingsfasen.