NVE har nå i dag kommet med sine forslag på steder i Norge som de mener faglig sett er godt egnet til anlegg av vindturbiner, eller vindmøller som det heter på folkemunne. 

Årumstua ligger idyllisk til inne på Vindfjell og der vil da Røde Kors snart kunne servere helt miljøvennlige vafler i feriene til turister som tar turen enten på skoa eller på ski! De "fossilt stekte vaflene" drevet på strøm-aggregater er snart historie, drevet med strøm fra flere vindmøller på Ruggefjell, fjellet der en kan nye utsikten til Styggmann i Skrimfjella. Bedre kan det vel ikke bli!
Og for dem som jobber dag og natt med løypekjøring om vinteren vil de nå kunne legge om løypene til nye flotte skogsveier - det regnes i snitt ett behov for 800 meter vei per vindmølle - der løypene kan kjøres kanskje bare på 15-20 cm snødekke. Bedre kan det vel ikke bli! 
Det at skituristene bør ha på seg en hjelm når de går i vindmølleområdene pga fare for iskasting fra møllenes propeller - vil jo bare sikre turgåerne fra å skade seg ellers også på hodet. Bedre kan det jo ikke bli! Holder man seg forresten på rundt 700 meters avstand fra møllene er man nokså trygg for at man ikke skal få is i hodet sies det.

For den som vil lese litt mere om slike vindgeneratorparker har en geolog fra organisasjonen La Naturen Leve laget en info-presentasjon som omhandler litt om hvordan slike områder bygges ut. Eksemplene han benytter gjelder mange områder, men er holdt som info til Evje og Hornnes kommunestyremøtet i februar 2019, altså kommunen på Indre Agder et området NVE også pekte på i dagens vindmølle anbefalinger. Du finnes den presentasjonen under.

PowerPoint:
https://www.e-h.kommune.no/kommunestyremoete-28-februar-2019-lydopptak-og-presentasjoner.6198723-198973.html

Lydfil:
www.e-h.kommune.no/getfile.php/4402820.1622.7nmtjqmmuwlbsw/2018_02_28_Del+2+-+Presentasjon+fra+La+naturen+leve%2C+Naturvernforbundet+og+Fred+Olsen+Renewables.mp3

( For den som ønsker å høre alle innlegg i kommunestyret går de bare inn her:
https://www.e-h.kommune.no/kommunestyremoete-28-februar-2019-lydopptak-og-presentasjoner.6198723-198973.html )