Mener klimatrusselen ikke er den eneste miljøtrusselen - nå går distriktets største naturforeninger sammen mot vindkraft

– Larvik har det største naturmangfoldet av alle kommuner i Norge. Og uberørt natur er en forutsetning for at det skal forbli sånn.