Vindkraftindustrien går hardt på grunneiere og kommuner for å få satt opp vindturbiner i deres område.

Nå senest i Siljan, men der ser det ut til at grunneier selv ønsker å bygge ut vindkraft.

Og Larvik skal nok heller ikke føle seg for trygg. Før vi vet ordet av det banker vindkraftindustrien på kommunens dør og ønsker å bygge ut vindkraft, med løfter om gull og grønne skoger, store inntekter og arbeidsplasser. Da kan man jo spørre seg hvorfor kommuner som alt har vindkraft nå sier nei til ytterligere vindkraft. Kun to kommuner i Finnmark sier ja til vindkraft.

Når vindkraftinduistrien banker på kommunens dør nevner de ikke behovet for BALANSEKRAFT.

Det får kommunestyrerepresentantene ingen opplysninger om.

Alle kommunestyrerepresentanter og administrasjonen i alle kommuner burde bli opplyst om balansekraft. Det nevner vindkraftindustrien ingen ting om når de går på kommuner og grunneiere.. Det er ikke deres problem. For det er et problem.

Tyskerne har oppdaget dette og laget et ord for det: DUNKELFLAUTE. Og når det inntreffer noen ganger i året er man avhengig av å ha tilgjengelig balansekraft. Kort sagt: Utbygging av vannkraft / atomkraft / kullkraft / gasskraft osv som må bygges ut proporsjonalt med utbygging av vindkraft.

Med dagens utbygde vindkraft er all tilgjengelig balansekraft brukt opp i flg en forsker på NTNU.

Dette må politikere og administrasjon gjøres kjent med. Spør hvor de skal ta balansekraften fra når DUNKELFLAUTE inntreffer. For de vil vel ikke bare godta noen dagers mørklegging?