Nå er det vel slik at de fleste utbyggingstiltak av vindparker er såpass omfattende at størrelsen alene utløser konsekvensutredning (KU) etter P&B, Tim.

I KU ligger prosedyrer og krav til formaliteter rundt hva som skal utredes og tiltakshavere må først gjennomarbeide 'Forslag til KU' som beskriver tiltak og deres virkninger på miljø og lokale forhold. Dette er høringspliktig og berørte skal ha innsigelsesmuligheter på flere nivå, som seriøst sett, vil kunne medføre flere runder med høringer, altså før noen praktiske KU-øvelser kan gjennomføres.

Dessverre har det vist seg at kommuner vegrer seg for denne type seriøs saksbehandling fordi de er noe ressurkrevende (på kort sikt), samtidig som økonomiske utbyggingsmotiver legger press på prosjektgjennomføring.

Med ovenstående i mente blir det litt skivbom at vindkraftindustrien ikke framlegger alle opplysninger, når formell saksbehandling skal inkludere godkjenning av både 'Forslag til ...' og med doku av praktiske gjennomføringsdetaljer i selve KU. Da skal berørte ha fått sine demokratiske rettigheter ivaretatt.

Derfor gjelder det for kampglade miljøvenner å engasjere seg tidlig i saksframstillingene og dyrke seriøsiten både hos kommune og Statsforvalter. Detta er oppskrifta på trygge og gode prosesser som folk kan leve med. Forutsetningen er jo at fokus på naturtap ligger i bunn.