Vindmøller er rett og slett brutal miljøkriminalitet og må forbys. Det er utrolig stygt, det dreper fuglene, -spesielt fredede fugler, det støyer med høyfrekvent lyd, det ødelegger naturen for all fremtid.

Bak de åpenbare naturødeleggelsene ligger mange skjulte miljøkostnader. Hvis man regner at Norge bygger 3000 turbiner, et ikke urealistisk tall, kreves nærmere 1 500 000 tonn stål produsert med kullkraft, og det brukes fossil energi til bygging av flere tusen kilometer anleggsveier, betongfundamenter og alt annet som kreves for anleggene.

For ikke å snakke om fossildrevet utvinning av sjeldne jordartsmetaller og andre metaller til turbinene, med stor lokal forurensing. Og når 9000 turbinvinger, noen av dem lange som en Concorde, skal skrotes etter 20-25 år, får man kolossale avfallsmengder med et ikke gjenvinnbart komposittmateriale. Først nå begynner det å gå opp for Europa hvilket gedigent problem det utgjør.

Norge har verdens tredje største forekomst av Thorium. Det kan forsyne hele verdens energibehov i tusen år. La oss heller bruke det.

Og til Treschow-Fritzøe vil jeg minne om en ting: Det lønner seg aldri å kødde med kundene. Det lønner seg å ha good-will i markedet. Bad-will straffer seg alltid på sikt.