Gå til sidens hovedinnhold

Vinmonopol og folkehelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med en stemmes overvekt - 7 for og 6 mot - vedtok Hovedutvalget for miljø, kultur og næring at Larvik kommune skal forespørre Vinmonopolet om etablering av nytt utsalgssted i Svarstad. Tilsvarende stemmetall vedtok at kommunen ikke skal forespørre om utsalgssted på Søndersrød. Min partifelle og undertegnede stemte nei til begge forespørslene. Først og fremst av hensyn til folkehelsa og for trygge oppvekstvilkår for barn og unge.

Det er styret i Vinmonopolet som vurderer hvor de ønsker nye butikketableringer, og de må søke kommunen om salgstillatelse dersom det er aktuelt å etablere seg i Svarstad.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon er alkohol blant de viktigste årsakene til dårlig helse og for tidlig død i vestlige land. I forhold til andre land har Norge få alkoholskader. Det tyder på at tidligere restriktiv alkoholpolitikk virker på folkehelsa. Likevel dør det fire hundre personer i Norge hvert år som direkte følge av alkoholinntak. I tillegg kommer overdødelighet av sykdom, ulykker, skader og vold. Ifølge Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin har 15 – 20 prosent av alle sykehusinnleggelser alkohol som grunnleggende årsak. Fra før vet vi at økt tilgjengelighet og pris har stor innvirkning på forbruket av alkohol. Særlig blant den yngre delen av befolkningen. Forbruket i Norge er i dag økende.

Senterpartiet ønsker ikke å bidra til økt forbruk av rusmidler. Tvert imot. Vi ønsker å bidra til at Norge klarer den vedtatte målsettinga om minst 10 prosent reduksjon av det skadelige alkoholkonsumet innen 2025.

Jo da, vi er tilhengere av Vinmonopolet. Vi hegner også om reklameforbudet. Alkohol er imidlertid en lovlig vare. Brukt på riktig måte erkjenner vi til og med at det kan være en berikelse for enkeltpersoner ved passende anledninger. Deler av sortimentet er dessuten en viktig del av norsk mat- og drikkekultur. Vi har to Vinmonopolutsalg i kommunen allerede. At et nytt utsalg i Svarstad skal være det første skrittet til mange nye arbeidsplasser der, kjøper jeg ikke. Heller ikke argumentet om at det skal være så miljøvennlig.

Er en opptatt av klimautslipp fra bilkjøring bør en vel heller benytte seg av tilbudet om gratis levering til post i butikk i Svarstad?

Kommentarer til denne saken