Avviser at dette er farlig forurensning: – Det kan virke voldsomt når det står på

Flere har stilt spørsmål ved snødumping i fjorden, men kommunalsjef Hilde Bøkestad avviser at det er snakk om forurensning av betydning.