Annonsørinnhold fra Sparebankstiftelsen DNB

Hva er dette?

Gir barna friluftsglede for livet

Ved Farris naturskole får hvert år tusenvis av barn oppleve glede og mestring i naturen. Sparebankstiftelsen DNB har gitt 80 000 kroner til en ny lavvo – som også du og jeg kan bruke.

Annonsørinnhold fra

I idylliske omgivelser ved Farrisvannet, på den gamle gården Framnes, løper glade 12-åringer rundt i terrenget. Denne dagen står førstehjelp på timeplanen for klasse 7B ved Fagerli skole – men klasserommet er flyttet til Farris naturskole. Etter en kort undervisningsøkt på loftet i det rødmalte, koselige trehuset, prøver de ut kunnskapen gjennom orienteringsposter ute i naturen. Pausene tas i den nye lavvoen, hvor bålet varmer både pølser og kalde kropper.

Kan du søke om pengestøtte?

Sparebankstiftelsen DNB har siden starten i 2002 tildelt 5 milliarder kroner til almennyttige formål. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Det gis støtte til organisasjoner, lag og foreninger innen formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek
Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september

Se sjekklisten for om du kan søke her. 

Lavvo i toppklasse

– Vi gleder oss alltid til å komme hit, sier Isabelle Alexandra Quinn.

– Det er veldig gøy å få være ute en hel dag, og å lære nyttige ting mens vi er her, påpeker Alva Emilie Støtvig Hellingsrud.

– Og lavvoen er blitt kjempefin og veldig koselig, fastslår Theodor Chetwynd Eikeland.

Hit kommer alle de eldste barnehagebarna og elever i 4.–8. klasse i Larvik én dag i året. Den flotte, nye lavvoen i tre sto ferdig i sommer, etter at den gamle duk-lavvoen var blitt sliten og lite innbydende. Sparebankstiftelsen DNB støttet prosjektet med 80 000 kroner.

– Vi ville ha en lavvo i tre som holder lenge – men det er veldig kostbart. Uten pengene fra Sparebankstiftelsen DNB hadde det ikke vært mulig å realisere dette prosjektet, fastslår Sondre Bergem, lærer ved Farris naturskole.

Har gitt området et løft

Den solide innretningen ble laget i samarbeid med kriminalomsorgen, av innsatte og ansatte ved Bastøy fengsel. Deretter ble den fløtet til Kattestranda like ved naturskolen, og satt opp av folkene fra Bastøy. Lavvoen gir ikke bare glede for de 3000 barna som årlig besøker naturskolen – perlen ved Farrisvannet er tilgjengelig for hele befolkningen, og lavvoen kan brukes av alle som legger turen hit.

 – Vi gleder oss alltid til dagen på naturskolen, sier Theodor Chetwynd Eikeland (f.v.), Alva Emilie Støtvig Hellingsrud og Isabelle Alexandra Quinn.

Tidligere har naturskolen fått støtte til kanoer – og snart står nye benker klare på tunet, etter at Sparebankstiftelsen DNB spyttet inn 10 000 kroner til dette i år. Pengene går til materialer, og benkene skal snekres ved Verket i Larvik, hvor mennesker utenfor arbeidslivet får ta del i ulike aktivitetstilbud.

– Den nye lavvoen og de nye benkene er med på å gi hele området et løft. Larvik kommune har i tillegg ryddet i skogen og malt og fikset bygningene. Alt dette har gjort området penere og mer attraktivt å bruke. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB betyr veldig mye for oss, konstaterer Bergem.

 Den nye lavvoen gir hyggelige pauser og bålkos for barna og andre besøkende ved naturskolen. 

Læring i andre rammer

Han elsker jobben som lærer ved Farris naturskole, og betrakter smilende de løpende barna.

– Her opplever de mestring, glede og læring. Mange gir tilbakemelding om at de synes det er hyggelig å være sammen på en litt annen måte, og innenfor andre rammer enn i klasserommet. Vi ser at dette er et tilbud som de får mye ut av, fastslår Bergem.

Det bekrefter lærer Trude Karlsen, som besøker naturskolen sammen med elevene sine denne dagen.

– Det er alltid kjempebra dager her, med et flott pedagogisk opplegg. Ungene er fornøyde, og jeg tror det er veldig positivt å få oppleve å være ute i naturen en hel dag – mange er ikke det ellers, påpeker hun.

En av få naturskoler

Farris naturskole har fostret friluftsglade mennesker siden 1995, og er en av få gjenværende naturskoler i landet. Det populære tilbudet er en del av Larvik-skolen, og driftes av kommunen. I tillegg til de ordinære klasse- og barnehagebesøkene har naturskolen et undervisningstilbud for enkeltelever fra 5. til 10. klasse som har utbytte av noen praktiske undervisningsdager.

– På disse dagene må elevene på tvers av alder samarbeide og bidra til fellesskapet. Vi legger stor vekt på mestring og trivsel, og disse praktiske kursene har vært en suksess. Vi ser stor utvikling hos mange av elevene, og får tilbakemelding om at dagene på naturskolen bidrar positivt til elevenes skolehverdag, forteller Bergem.

 En person er bevisstløs – for anledningen en skuespillende lærer – og elevene tester ut førstehjelpskunnskapene mens ambulanse blir ringt etter. 

Skaper natur- og friluftsinteresse

I sommerhalvåret er mye av undervisningen på naturskolen knyttet til kanopadling og dyreliv ved Farrisvannet samt orientering og rappellering. I vinterhalvåret står blant annet førstehjelp, is-sikkerhet og praktisk matematikk på programmet. Både naturfag, matte, norsk og kroppsøving tas ut i naturen.

– Elevene får også for- og etterarbeid i tilknytning til besøket her. Jeg har stor tro på å gå i dybden på de ulike temaene – besøket her skal ikke bare være en happening, understreker Bergem.

Han tror besøkene gir grobunn for flere gode opplevelser i naturen.

– Alle aktivitetene de får prøve her, kan bidra til at de selv får lyst til å gå ut på tur senere. I tillegg er jeg helt overbevist om at folk må ha erfaring med naturen for å ha lyst til å ta vare på den.

Del artikkelen på Facebook