Viste bilde av «forvirret turist» i retten: – Det er mange av dem

Larvik kommune kjemper for allemannsretten, mens Rigmor Urdshals kjemper for retten til privatliv. Nå er det Agder lagmannsrett som har det siste ordet.