(Tønsbergs Blad)

Med 4013 helt arbeidsledige i Vestfold, utgjør nå de arbeidsledige 3,2 prosent av arbeidsstyrken mot 2,8 prosent i landet for øvrig.

– Vi ser en bedring i arbeidsmarkedet. Det gir seg utslag ved at tilgangen nye arbeidssøkere er lavere enn i fjor. For de tre siste månedene har reduksjonen vært 18 prosent. Det er stor reduksjon for arbeidssøkere med bakgrunn fra industriarbeid og også ingeniør- og IKT-arbeid, sier avdelingsdirektør Gunhild Løkkevol i Nav Vestfold i en pressemelding.

Ungdomsledigheten faller

Løkkevold forteller at selv om det fortsatt er mange langtidsledige, har det vært en reduksjon i andelen de siste par månedene. 1170 personer har gått sammenhengende ledig i et halvt år eller mer, og det tilsvarer 29 prosent av den totale ledigheten.

Ungdomsledigheten fortsetter også å falle. For ledige under 30 år er det nå sju prosent færre. Og for ungdom under 20 år er reduksjonen 20 prosent.

– Færre permitterte er også en god indikator på at arbeidsmarkedet er i bedring. Til sammen er nå 167 personer enten helt eller delvis permittert. Det er 41 prosent færre enn i fjor, sier Løkkevol.

LES OGSÅ: Vil bli best i landet på å få arbeidsledige i nytt arbeid

Etterspør sykepleiere

I juli ble det registrert 592 ledige stillinger i Vestfold. Der er en reduksjon med én prosent fra samme måned i fjor.

Flest stillinger har det vært i helsesektoren. Her er særlig etterspørselen etter sykepleiere stor. Det samme gjelder også butikkmedarbeidere og elektrikere.

– For de tre siste månedene har det samlet vært en økt etterspørsel med tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor, avslutter Løkkevol.

LES OGSÅ: Arbeidsgiverne sto i kø for å gi Kim sommerjobb