(Vestviken 24)

Jobbsøkerne, som via Nav, kommer til Fretex, har ulik bakgrunn. Men alle har mål om å komme ut i ordinært arbeid.

I 2017 lyktes 1.294 jobbsøkere med å nå målet sitt. Tilsvarende tall for 2016 var 574, så det har skjedd en betydelig økning, heter det i en pressemelding fra Fretex.

LES OGSÅ: Frelsesarmeen hiver seg inn i ryddebransjen

Akkurat i Vestfold er Fretex Jobb og Oppfølging AS ikke til stede. Det er først og fremst Fønix som har avtaler med Nav i dette fylket.

Stor aktivitet

Men Frelsesarmeen i Tønsberg arbeider allikevel aktivt med å skaffe mennesker arbeidstrening og en bedre hverdag, blant annet i samarbeid med Nav.

– Denne uken er mer enn 40 personer innom på jobb i butikken, i kafeen, på sykkelverkstedet, i tekstiltrykkeriet eller i transporttjenesten vår. Og så sent som rett før påske fikk vi en person ut i det ordinære arbeidslivet, forteller butikkleder Ann Torill Mykkelgård til vestviken24.no.

LES OGSÅ: Lene kjempet seg tilbake til arbeidslivet – nå hjelper hun andre som sliter

Formålet med Fretex Jobb og Oppfølging er å bidra til at mennesker får nye muligheter i arbeidslivet. Denne delen av virksomheten til Fretex er mindre kjent enn gjenbruksaktiviteten, men den er minst like viktig.

- I Fretex får både ting og mennesker nye muligheter, sier Rannveig Helene Pedersen, leder for utvikling og innovasjon, i Fretex Jobb og Oppfølging AS.

Alle kan jobbe

-Vi jobber tett sammen med eksterne arbeidsgivere med mål om å få den enkelte jobbsøker raskere ut i betalt arbeid.

Grunntanken i Fretex-metoden er at alle kan jobbe hvis de får riktig bistand og tilrettelegging. I tillegg er vi blitt mer bevisst på at jobbsøkeren eier sin egen prosess. Dette har gitt gode resultater, sier Rannveig Helene Pedersen.

Jobbsøkerne fra Fretex har fått arbeid blant annet innenfor varehandel, helse, transport, kantine, barnehage, bygg og anlegg – både ufaglært og faglært. For å lykkes med arbeidsinkluderingen er Fretex avhengig av et tett og godt samarbeid med både arbeidsgivere og Nav.

Om Fretex

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Fretex ble etablert som et industrihjem i Kristiania i 1905 under navnet Elevator. Siden da har Fretex jobbet for å gi mennesker og ting nye muligheter. Fretex er også Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift. Formålet til Fretex er å bidra til at mennesker får og beholde arbeid, og bidra til et bedre miljø, gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Kjerneverdiene i Fretex er kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement.