(Vestviken 24)

Ingen av kommunene i Vestfold kommer inn blant de 20 beste i kommune-NM. Tønsberg er fylkets beste kommune med en 28. plass, etterfulgt av Sandefjord på 49. plass og Horten på en 60. plass.

Til sammenligning havner regionene Sandefjord, Tønsberg og Horten på henholdsvis 11., 16. og 19. plass.

Les også: Regioner i Vestfold høyt opp i kommune-NM

Kristin Saga, som er regionsdirektør i NHO Vestfold, mener at flere kommunesammenslåinger i fylket også vil bidra til befolkningsvekst i framtiden, ved at det vil bli lagt merke til at de samlede ressursene vil bli utnyttet bedre.

- Trenden i kommune-NM er at større kommuner kommer bedre ut.

Hun mener frykten for at kommunesammenslåinger vil skape sentralisering og flytte velferdstjenestene bort fra befolkningen er ubegrunnet.

- Da glemmer man at kommuner bare er en måte å organisere på, sier Saga som mener at kommunesammenslåing ikke nødvendigvis betyr sentralisering.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

- Må samarbeide som en region

Ordfører Roar Jonstang (H) på Nøtterøy mener det er viktig å se de tre kommunene som en region blant annet på grunn av utfordringene olje- og gassmarkedet skaper for norsk økonomi.

- Verdiskaping i kommunene er viktig. Det er viktig å styrke den regionen vi er en del av. Også fordi vi kan få overtatt oppgaver vi kan løse bedre lokalt, sier ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang (H).

Han viser til at det næringsmessig er et godt regionalt samarbeid på tvers av kommunegrensene til Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

- Vi jobber allerede nært med næringsforeningene i de ulike kommunene. Inntil det foreligger en løsning for en kommunesammenslåing må vi jobbe sammen videre som en region, sier Jonstang som påpeker at næringsutvikling er et regionalt ansvar.

Det er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tønsberg, Per Martin Aamodt, enig i.

- Næringssjefene i de tre kommunene har en aktiv og god dialog. Det er ingen naturlig grense mellom de tre kommunene. De henger sammen som  hånd i hanske, sier Aamodt.

Selv om Tønsberg-regionen gjør det godt i årets kommune-NM, er det også utfordringer å spore: har falt åtte plasser innen næringsliv, og ligger nå på en 34. plass innen dette området.

Aamodt viser til at regionen merker konkurranse fra både Sandefjord og Larvik. Samtidig skaper striden om ny fastlandsforbindelse et uromoment for næringslivet.

- Som ordførerkandidat er ikke dette en situasjon jeg ønsker. Jeg kjenner mange i næringslivet som er bekymret for dette. Jeg håper på en enighet om trasévalg, så områder for næringslivet ikke båndlegges på begge sider av kanalen, sier Aamodt.

-Viser at nåværende løsning fungerer

I Horten ser Arbeiderpartiets ordførerkandidat Are Karlsen på de gode resultatene som et tegn på at nåværende løsning fungerer bra, og at det ikke er behov for noen kommunesammenslåing.

- Med den kunnskapen vi har om dette seg ser ingen fordel for Horten med en sammenslåing med Holmestrand, sier Karlsen.

Han forteller at de to kommunene nå samarbeider gjennom endel interkommunale selskap, og at dette er et samarbeid som vil fortsette.

Ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele (H) viser til at nettopp mangelen på et ønske om kommunesammenslåing fra Arbeiderpartiet i Horten har gjort at de har lite fokus på Horten som en mulig partner.

Samtidig har Holmestrand, Re og Hof et utstrakt interkommunalt samarbeid, blant annet gjennom felles skatteinnkreving og hjelpemiddelordninger.

- Det blir færre kommuner i nord-fylket i framtiden, sier Svele.

Men nøyaktig hvem det blir som slår seg sammen er det for tidlig å svare på.

Sande kommune har også har meldt seg på som en interessent ved en kommunesammenslåing. Der er det imidlertid delte meninger om det beste er å kikke sørover i Vestfold, eller nordover mot Buskerud.

Det vil bli avholdt folkeavstemning om spørsmålet samtidig med kommune- og fylkesvalget i høst. Det blir det også i Re.

Selv om det kommunale samarbeidet er godt etablert i nord-fylket, legger Svele ikke skjul på at det kan samarbeides bedre om utviklingen av næringslivet.

- Der har vi et klart forbedringspotensial. Både innad i regionen og i fylket som helhet. Vi kan være mer opptatt av det overordnete. Et resultat av fighting mellom hverandre kan være at noen av de større etableringene forsvinner, sier Svele.