(Vestviken 24)

Men nyansatt daglig leder i START, Merete Østerud, tror enda flere kunne hatt nytte av råd og bistand fra nettverket.

Målet er å skape vekst

– Statistikken viser at det er under 30 prosent av gründerbedriftene som fortsatt lever etter fem år. Det er ønskelig å øke denne prosentandelen, både for gründernes egen del og samfunnets. Målet med arbeidet vårt er jo å bidra til å skape vekst i Vestfold, sier Merete Østerud.

Hun har bak seg mer enn 11 år i Adecco, og var nå klar for nye utfordringer.

– Jeg var selv gründer for mange år siden. Og jeg gikk i flere av de startup-fellene som START advarer mot, sier hun til vestviken24.no.

– Hvilke feller er det viktigst å unngå?

– Blant annet å sørge for å betale skatt og merverdiavgift. Jeg anbefaler alle etablerere å skaffe seg en regnskapsfører. Men aller først bør de stikke innom en av våre koordinatorer.

START har ingen egne ansatte, men koordinatorer over hele fylket, ansatt i de forskjellige kommunene.

Mange går med gode ideer til produkter de ønsker å få satt i produksjon. Men veien kan ofte være lang fra idé til vellykket etablering av en bedrift.

Viktig å planlegge

– Mange tenker ikke over at det innebærer en del administrasjon. Vi kan gi veiledning om for eksempel hvordan man etablerer et selskap i Brønnøysund-registrene og hvordan man setter opp en forretningsplan.

på STARTS hjemmesider heter det blant annet at START er et tilbud til deg som planlegger å starte egen bedrift, er i startgropa eller allerede har startet egen bedrift.

– Vi har hele tiden fokus på at det ikke finnes noe fasit på hvordan man starter en vellykket bedrift. Men vi tror at det er viktig med så god planlegging som mulig, og at det kan utgjøre en forskjell i hvilken rekkefølge man utfører ting, heter det.

Merete Østerud anbefaler at etablerere går inn på STARTs hjemmesider for å finne mer informasjon, blant annet om hvor man finner nærmeste koordinator.

– I tillegg til den veiledningen vi gir selv, har vi også kontakt med private aktører i forskjellige bransjer, hvor man kan få en første gratis rådgivningstime. Utover dette arrangerer vi fortløpende forskjellige kurs for etablerere.

Informasjon  om disse finner man også på hjemmesidene, sier Merete Østerud som allikevel har lyst til å nevne to arrangementer spesielt:

– Etablereraktørene i Vestfold arrangerer startup-weekend fra 27. til 29. oktober, hvor gründere blir satt i grupper for å kunne pitche produktideene sine med andre. Ulike aktører i virkemiddelapparatet og Høyskolen i Sør-Øst Norge samarbeider om dette arrangementet.

– Fra 13. til 17. november arrangeres Gründeruka i Vestfold, basert på tilskudd fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Det er lignende arrangementer over hele verden i samme uke.

START har forøvrig nært samarbeid med resten av Vekst i Vestfold, fellesbetegnelsen for virkemiddelapparatet for nyetablerere og gründere i fylket.