(Vestviken 24)

ESA mottok en klage på grensen i oktober 2015. I en pressemelding onsdag skriver de at saksbehandlingen nå er avsluttet.

Avgjørende for vurderingen om at 350-kronersgrensen ikke er ulovlig statsstøtte, er at fritaket ikke favoriserer enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, slik EØS-avtalen om statsstøtte krever.

Overvåkingsorganet slår fast at grensen er en naturlig del av et velfungerende sett med tollregler, og er med på å sikre effektiv tollbehandling av importvarer til Norge.

Tidligere var grensen for hva man kunne handle i utenlandske nettbutikker 200 kroner. I januar 2015 ble grensen økt til 350 kroner, men summen inkluderer nå frakt og forsikring.

Finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen ønsket opprinnelig å heve grensen til 500 kroner, men Venstre gikk mot planen. Også KrF var motstander av økningen.

– Vi legger opp til en grense på 350 kroner. Vi må se på effektene av å øke grensen til 350 kroner før vi vedtar en ytterligere økning til 500 kroner, sa stortingsrepresentant for Venstre Ketil Kjenseth i 2014. (©NTB)