(Vestviken 24)

Bedrifter i fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud fikk i 2017 tilskudd og lån på over en halv milliard kroner i 2017. Dette er 21 prosent mer enn året før, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Dette viser at det lokale næringslivet investerer i vekst og innovasjon, og at Innovasjon Norge har gode ordninger for å bistå dem med dette, sier Anniken Fægri Damm-Larsen, regiondirektør i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Økning i innovasjonslån

Fægri Damm-Larsen forteller at de har styrket låneordningene som næringslivet kan bruke til investering i bedriftsutvikling og internasjonal vekst. Den største økningen står da også innovasjonslån for: opp 58 prosent fra 2016 til 2017. Det utgjør 157 millioner kroner totalt for fjoråret.

– Som tallene viser har responsen vært meget god. Vi opplever også et godt samspill med de regionale bankene, og benytter ofte våre lån til samfinansiering på store prosjekter, sier Fægri Damm-Larsen.

Mye lån til landbruket

I de tre fylkene er landbruket fortsatt en viktig næring. Samlet ble det delt ut rundt 165 millioner i tilskudd og lån til landbruket. Dette utgjør en økning på 23 prosent fra 2016.

– Vi opplever stor investeringslyst i landbruket om dagene. Landbruk er en viktig næring for hele regionen, og vi er entusiastiske for den utbyggingen og fornyingen vi nå ser, sier Fægri Damm-Larsen.

Regiondirektøren understreker at låneproduktene de tilbyr bidrar til kapital og ro for bedriftene til å fokusere på utvikling.

Gode resultater

På landsbasis leverte Innovasjon Norge i 2017 tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv. Det er en økning på 24 prosent fra 2014 til 2017, opplyser de i pressemeldingen.

Lagt sammen med kapital fra private investorer, betyr det i alt 20,8 milliarder kroner til innovative virksomheter. Dette er en økning sammenlignet med 2016, hvor Innovasjon Norge utløste 20,1 milliarder kroner.

– På vegne av alle mine kolleger er det gledelig å kunne presentere 2017-resultatene, vårt beste resultat så langt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

Den samlede bevilgningen til Innovasjon Norge i 2017 var 3,8 milliarder kroner sammenlignet med 3,7 milliarder kroner i 2016. 

– Gjør en forskjell

Innovasjon Norge hevder analyser fra SSB indikerer at støtte fra Innovasjon Norge gjør en forskjell for bedriftene. Ifølge dem, viser beregningene for 2017 at bedrifter som benytter Innovasjon Norge har over seks prosent gjennomsnittlig høyere årlig vekst i verdiskaping, sammenlignet med bedrifter som ikke gjør det, målt over en treårsperiode. 

– Økt verdiskaping og produktivitet er kanskje de beste indikatorene på at virkemidlene har ønsket effekt på omstillingen av norsk næringsliv. Effekten av finansiering fra Innovasjon Norge holder seg stabilt på et høyt nivå, sier Traaseth.