(Vestviken 24)

Det var tidligere i år at nedgangen virkelig satte inn for malinggiganten i Sandefjord, etter mange år med kraftig vekst. Da var forklaringen kollaps i skipsbyggingen i Kina og Korea, få investeringer i olje- og gassektoren og høyere råvarepriser.

Regnskapstallene etter andre tertial 2018 viser en fortsatt nedgang. Jotun har et driftsresultat på 1,154 milliarder kroner, mot 1,291 milliarder kroner på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 11 prosent.

På den positive siden øker omsetningen med sju prosent, fra 11,048 milliarder kroner i fjor, til 11,871 milliarder i år.

Tøft å pushe prisene videre til kunden

Konsernsjef Morten Fon forklarer at nedgangen denne gangen i hovedsak dreier seg om de høye råvareprisene.

– Det har ødelagt mye for oss. Råvareprisene begynte å stige for to år siden, og det å pushe de prisene videre til kunden, det har vært tøft, det sliter på selgerne og hele organisasjonen, sier Fon.

Samtidig ser han lyspunkter:

– Skipsbyggingen hadde sin topp i 2015/16 før det kollapset. Sammen med de lave investeringene i olje og gass, førte det til at to milliarder kroner ble borte for oss i løpet av et par år. Men vi mener nå at bunnen er nådd, og ser tegn til bedring når det gjelder skipsmaling. Vi signerer flere kontrakter i år enn på lenge. Vi regner med at olje-og gassmarkedet også har nådd bunnen. Samtidig ser det ut til at råstoffprisene stabiliserer seg, sier han.

Positivt overrasket

For å klare seg i et utfordrende marked, har Jotun prioritert å skape vekst i omsetning og volum. De har kompensert med sine andre segmenter, dekorativ maling, industrimalinger og pulverlakker. Også på kostnadssiden har bedriften måttet ta noen grep.

– Inntil for to år siden investerte vi stort i markedet. Nå har vi måttet holde igjen på utvikling, ansette færre folk og begrense antall prosjekter. Der må jeg si at Jotun-organisasjonen har overrasket meg positivt. Det er ikke gitt at slike endringer er enkle. Men organsiasjonen har tatt til seg at noe må gjøres, og at det er bedre at det skjer forsiktig enn med brutale kutt, sier Fon.

– Fikser seg i det lange løp

Fon mener et positivt element er Jotuns sterke tilstedeværelse i Asia, et område som vokser fort. I Brasil, som man hadde stor tro på, bygde Jotun for tre år siden en fabrikk. Så kollapset det også der, men nå ser man en framgang.

– Hvordan er det å operere i en så urolig verden?

– Det er så mange elementer vi ikke har kontroll på, for eksempel politikk. Men vi tror på at det fikser seg i det lange løp. Folk fortsetter å male og å beskytte mot rust. Mye er umulig å forutsi, men vi jobber videre etter vår modell, sier Fon.

– Var litt bråkjekke

Når han ser tilbake på de gylne årene, innser konserndirektøren at de nok kunne vært litt bedre forberedt på dårlige tider.

– 2015 og 16 var helt fantastiske år. Vi var nok litt bråkjekke etter en lang periode med vekst og hadde en stor organisatorisk selvtillit. Kanskje kunne vi vært bedre forberedt ved å holde litt igjen. Samtidig har vi ingen krise nå. Vi har aldri vært større, sier Fon.

Han er trygg på at de nå bare er nede i en bølgedal og at de gode, gamle dagene vil komme tilbake.

– Jeg regner med at det tar ett til halvannet år.

Finansielle nøkkeltall (millioner kroner)

 T1+T2 2018T1+T2 2017Endring
Driftsinntekter11 87111 0487%
Driftsresultat1 1541 291-11%
Resultat før skatt9901 238-20 %