LO og NHO enige om klimatiltak

ENIGE: LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund krangler om mye, men ikke om klima.

ENIGE: LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund krangler om mye, men ikke om klima. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

LO og NHO krever at regjeringen må sette av 100 milliarder til klimasubsidier fram mot 2030. Strategien får blandet respons fra miljøorganisasjonene.

DEL

(Vestviken 24) – Rapporten mangler de mer restriktive tiltakene. Av og til er det like greit å forby dårlige og forurensende løsninger som å subsidiere de gode løsningene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Mandag lanserte de to store arbeidslivsorganisasjonene LO og NHO sin strategi for vekst, nye arbeidsplasser og bedret konkurransekraft i et norsk lavutslippssamfunn anno 2030.

– Rapportens store svakhet er at den ikke sier noe om hvordan vi skal redusere olje- og gassutvinningen, sier Haltbrekken.

LES OGSÅ: – Sist var det viktigere med økt forbruk enn miljø

LES OGSÅ: Leter lokalt etter grønne løsninger

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

 

Kutt i transport

EUs kvotesystem omfatter ikke transportsektoren, og det er her de største utslippsreduksjonene fram mot 2030 må komme, ifølge NHO og LO.

De to arbeidslivsorganisasjonene vil ha større vekt på miljøvennlig transport på land og til vanns. I tillegg tar de til orde for nye produksjonsprosesser i industrien, fortsatt satsing på karbonfangst og -lagring samt produksjon av biodrivstoff og bruk av smart nett-teknologi for å styre energibruken i bygg.

Konkret foreslås en økning på 11 milliarder kroner i årlige bevilgninger innen 2030. Men storparten av pengene må komme tidlig i perioden, anføres det. Sju av de elleve milliardene skal rettes inn mot ikke-kvotepliktig sektor, som foruten transport omfatter bygg, landbruk og avfall.

– Klimastrategien må skape flere arbeidsplasser enn den koster. Da må barrierene mot ny teknologi senkes, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

LES OGSÅ: -Sats på solenergi i Vestfold

Får ros

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier næringslivet trenger støtte fra staten til å prøve ut teknologi og endre forbrukernes atferd.

– Norge må gå foran og skape miljøvennlige løsninger. Da vil vi få konkurransefortrinn. El-ferjer er et slikt eksempel, sier Skogen Lund. At strategien ikke tar til orde for redusert aktivitet på norsk sokkel kan framstå som et paradoks, erkjenner hun.

– Men olje og gass vil være etterspurt i mange år framover, og Norge har den reneste produksjonen i verden, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) ga honnør til organisasjonene da hun tok imot strategien mandag.

– At LO og NHO legger sin fulle tyngde bak det grønne skriftet er et signal om bred oppslutning til en omstilling av norsk næringsliv, sier hun.

– Puslete

Bellona-leder Frederic Hauge berømmer også NHO og LO for strategien og mener den rommer flere gode forslag. Men et utslippsmål på 30-35 prosent i ikkekvotepliktig sektor innen 2030 er for puslete, mener han.

– EU vil samle seg om et mål på 40 prosent, hevder Hauge.

Zero-leder Marius Holm mener en opptrapping på 11 milliarder kroner over 15 år neppe er ambisiøst nok. Men kravet om at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til å fremme grønn omstilling, får tommelen opp.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås mener det er for svakt at LO og NHO vil bruke subsidier som hovedvirkemiddel.

– For å kutte utslipp og skape marked for klimateknologi, må det også stilles krav om å kutte forurensing og å ta i bruk ny teknologi, sier han.

Talsperson Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er glad for omtalen av vindkraft til havs og nullutslippsteknologier innen skipsfart, men mener det tas for lett på oljeindustrien.

– Dette er et godt skritt i riktig retning, men så lenge hovedsatsingen i norsk økonomi er olje og motorveier er det svært langt igjen til en helhetlig klimapolitikk, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.