Avdekket lovbrudd hos 4 av 10 bedrifter med midlertidig ansatte

Arbeidsmiljøloven ble endret til store protester fra arbeidstakere.

Arbeidsmiljøloven ble endret til store protester fra arbeidstakere. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

LO reagerer på at mange bedrifter med midlertidig ansatte bryter arbeidsmiljøloven.

DEL

(Vestviken 24) – LO advarte mot at endringen i arbeidsmiljøloven vil føre til endring av maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i favør arbeidsgiver. Det er sterk grunn til  å være urolig for denne utviklingen, hevder utredningsleder i LO, Øyvind Rongevær, i en artikkel på arbeidslivet.no.

Skal drøftes

Ifølge LOs Tillitsvalgtpanel har fire av ti som jobber i virksomheter med midlertidig ansatte, avdekket brudd på arbeidsmiljøloven.

Minst én gang i året skal virksomheten drøfte bruken av midlertidig ansatte med tillitsvalgte. Samtalene skal handle om grunnlaget for bruken, omfanget av ulike ansettelser og hvilket konsekvenser dette får for arbeidsmiljøet.

40 prosent av de tillitsvalgte svarer at dette kravet ikke er oppfylt ved deres virksomhet. Ytterligere syv prosent er usikre på om dette er gjort.

Bare 54 prosent av de spurte svarer at dette kravet er oppfylt i sin virksomhet, skriver arbeidslivet.no.

Tillitsvalgte opplever at bruken av antall midlertidig ansatte øker, og at den nye regelen er i ferd med å bli hverdagen. Bruken av midlertidig ansatte i virksomheter uten fagforening øker mest.

Støtter plikten

Direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk, Inger Lise Blyverket, poengterer at Virke støtter drøftingsplikten som ligger i Arbeidsmiljøloven.

– Den er viktig både for å involvere ansatte og fordi den skaper en bevisstgjøring hos arbeidsgivere slik at man ikke bruker midlertidige stillinger ukritisk, sier hun til ANB.

Hun ber tillitsvalgte ta opp mangler på drøfting av midlertidighet med ledelsen på sine arbeidsplasser.

– Vi er opptatt av at våre medlemmer skal kjenne arbeidsmiljøloven. Vi informerer våre medlemmer om både gamle og nye regler i arbeidsmiljøloven gjennom nyhetsbrev, kurs og fagartikler, sier hun.

– Alle medlemmer i Virke har også tilgang til en nettbasert arbeidslivshåndbok som dekker de reglene om blant annet ansettelse og arbeidsforhold, legger Blyverket til. (ANB)

Artikkeltags