Mener veivesenet ødelegger for norsk tre-industri

KAN SPARE MILLIONER: Mellom 55 000 og 60 000 tusen vogntog med direkte eller indirekte tilknytning til Bergene Holms aktivitet reiser årlig rundt på norske veier og mot utlandet. Mulighet for økt lastekapasitet vil spare tre-mekanisk industri for millioner av kroner.

KAN SPARE MILLIONER: Mellom 55 000 og 60 000 tusen vogntog med direkte eller indirekte tilknytning til Bergene Holms aktivitet reiser årlig rundt på norske veier og mot utlandet. Mulighet for økt lastekapasitet vil spare tre-mekanisk industri for millioner av kroner. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Bergene Holm-sjef Erland Løkken ber Statens vegvesen slippe til større vogntog på flere veier. Det skjer tidligst i oktober, opplyser veivesenet.

DEL

(Vestviken 24) Han mener dagens regler hemmer  konkurransevilkårene for treindustrien.

– Vi må ha de samme rammevilkår som konkurrentene våre, sier Løkken.

På mange veistrekninger i Norge er maks totalvekt for godsvogner som frakter tømmer satt til 50 tonn, noe som ifølge Løkken gir dårlige rammevilkår for den norske bransjen i konkurransen mot sine utenlandske konkurrenter.

Løkken viser til at det i våre naboland Sverige og Finland er tillatt med totalvekt på henholdsvis 60 og 76 tonn, og at det i Sverige ligger an til at 74 tonn innføres som maks totalvekt.

LES OGSÅ: Avhengig av stabile rammebetingelser

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

 

Ber Vegvesenet ta ansvar

Det har i flere år vært på plass en prøveordning på flere strekninger der det er tillatt med modulvogntog med makslast på 60 tonn, lengde på inntil 25, 25 meter. I september 2014 gjorde Samferdselsdepartementet ordningen permanent.

I etterkant har det imidlertid ikke blitt åpnet for flere strekninger for modulvogntog. Eksempelvis gjelder den nye ordningen ingen strekninger i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane eller Møre og Romsdal.

Løkken mener det går for tregt med godkjennelse av flere strekninger.

– Siden september i fjor og fram til nå har det ikke blitt noen flere veistrekninger der dette er tillatt. Arbeidet må gå raskere, sier Løkken.

Han viser til at mens politikerne har gjort jobben sin, er det nå opptil Vegvesenet å fortsette jobben. Vegvesenet har ansvar for å behandle søknader og godkjenning av nye strekninger.

– Vil spare millioner

Ifølge Løkken reiser det årlig mellom 55 000 og 60 000 tusen vogntog som direkte eller indirekte er tilknyttet Bergene Holms aktivitet rundt på norske veier og mot utlandet.

Han viser til det ved å heve totalvekten til 60 tonn vil bety en økt nettolast på fem til sju tonn per vogntog.

– Med godkjennelse for vogntog på 60 tonn ville bransjen over tid spart millioner av kroner, forteller Løkken.

Bergen Holm AS hadde driftsinntekter på overkant av 1, 1 milliarder kroner i 2014, og et resultat før skatt på nærmere 40 millioner. Selskapet er det desidert største i landet innen bransjen Saging, høvling og impregnering av tre.

LES OGSÅ: Bergene Holm i rute igjen

Han mener at de norske veiene vil tåle en slik transport, men at det er store lokale variasjoner i hvor mye arbeid Vegvesenet legger ned i godkjenning av nye strekninger.

- Noen regioner er fleksible, andre ikke. Det går på E18 i Vestfold, siden strekningen ble åpnet gjennom prøveordningen, sier Løkken.

Nye strekninger åpnes tidligst i oktober

Hvorfor har det ikke blitt åpnet for 60 tonn makslast på flere veistrekninger siden ordningen ble permanent?

-Det er fordi kriterier for vurdering av nye strekninger må vedtas først og opplæring i verktøy som skal brukes må bli gitt. Når kriteriene er godkjent og opplæring gitt, starter arbeidet med de innkomne søknadene. Det er en risiko for at dette ikke kan bli før over sommerferien. De første strekningene kan tidligst komme med i veglister per 1. oktober 2015, sier Cathrine Thorbjørnsen i sjeksjon Vegforvaltning og utvikling i Vegvesenet.

Angående hvorvidt norske veier tåler belastningen fra modulvogntog på 60 tonn viser hun til at det ikke bare er totalvekten som er utfordring ved vurdering av nye strekninger:

– Mye vegnett er åpnet for 60 tonn tømmertransport, men framkommeligheten for modulvogntog er dårligere. Framkommelighet skal også vurderes før en strekning kan åpnes.

– Er det et sentralt fokus på denne ordningen, eller er det opp til distriktskontorene å åpne nye strekninger?

– Søknadene skal sendes Vegdirektoratet som sender de til vurdering på Bru i Vegdirektoratet og i regionene, før Vegdirektoratet sender svar på søknadene til søkern, sier Thorbjørnsen.

Vestviken24 har tidligere også fortalt om hvordan en ny type henger med variabel bakaksling utviklet i Sandefjord ikke kan benyttes på norske veier på grunn av særnorske regler.

Dyrt med transport i Vestfold

Løkken mener imidlertid at det er for dyrt å kjøre tungtransport gjennom Vestfold, på grunn av de mange bompasseringene på E18.

For kjøretøy over 3, 5 tonn koster en reise tur/retur gjennom E18 i Vestfold 200 kroner uten avtale. Med avtale er prisen 180 kroner.

– Det er dyrt å kjøre i Vestfold. Vi betaler bompenger både for tømmer inn til fabrikk, biprodukter og trelast fra fabrikkene. Det er viktig at utenlandsk transport også må betale for bompasseringer, sier Løkken.

Fra 1. januar i år ble det innført krav om obligatorisk bombrikke for både norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3, 5 tonn.

Dette i forbindelse med et ønske om å bedre konkurransesituasjonen mellom norske og utenlandske transportører, etter at det ble avdekket at nesten to tredjedeler av utenlandske transportører unnlot å betale bompenger i Norge.

Overtredelser kan nå ilegges et gebyr på 8 000 kroner, som kan dobles ved gjentakelse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.