(Vestviken 24)

Om ikke lenge starter Executives' Global Network (EGN) to nettverksgrupper for økonomisjefer og daglige ledere i fylket. Den norske delen av selskapet utvider nå nedslagsfeltet til å omfatte Vestfold og Buskerud.

– Til høsten starter vi en økonomisjefgruppe og en daglig leder-gruppe, sier Haakon Gellein.

Han er daglig leder i det norske selskapet og eier også 30 prosent av den norske delen. Under det siste frokostmøtet til Tønsberg næringsforening før sommeren fortalte han om planene.

EGN omtales som verdens nest største aktør på området og driver utelukkende med å sette sammen ledernettverksgrupper. De har 14.000 medlemmer, eller deltakere som Gellein kaller det, i 14 land.

Faglig innhold

Nettverksgruppene består av rundt 20 personer på samme stillingsnivå, men fra ulike bransjer. Det er EGN som plukker ut hvem som skal sitte sammen i en gruppe. De unngår å sette konkurrenter eller vesentlige kundeforhold i samme gruppe, slik at samtalen blir fortrolig og at man skal ha mulighet til å åpne seg.

– Økonomidirektører sitter veldig ofte alene og trenger sparringspartnere. Det gjør også daglige ledere. Her får de diskutert med personer som har de samme utfordringene, sier Gellein.

– Det finnes sosiale nettverk hvor vi drikker kaffe sammen, nettverk hvor vi selger til hverandre, og så finnes det nettverk hvor vi skaper politiske bevegelser. Vi skaper et veldig faglig nettverk, hvor rollen skal kunne utøves bedre. Det er derfor bedriften betaler for det.

Nettverket samles en halv dag annenhver måned, med ulike temaer fra gang til gang.

– For eksempel kan man på en samling komme til bunns i hva utfordringene er i rekrutteringssammenheng. Det er gruppen selv som skaper temaene, sier Gellein.

Ambassadør på besøk

På frokostmøtet hadde næringsforeningen også fått besøk av den meksikanske ambassadøren i Norge, Luis Javier Campuzano. Han var tydelig begeistret over utsikten ved Scandic Havna på Tjøme, hvor møtet fant sted.

Ambassadøren fortalte om alle mulighetene som fantes i næringslivet i Mexico, og hvordan handelen mellom Norge og Mexico har økt kraftig de siste 15 årene.

På foredragslista stod også juridisk direktør i mShares, Beate Nygårdshaug, og Astri S. Platou, Head of International Business i Oslo Chamber of Commerce.