(Vestviken 24)

Horten

BYGGKONTROLLØREN AS (Drive innen bygg og byggkontroll som radonmåling, radonsanering, co2 måling, miniventilasjon, hytteventilasjon, trykktesting av bygg, bygginspeksjon, termofotografering, fuktmåling, lys og lyd måling og annet som naturlig faller sammen med dette.) Daglig leder: Simen Alexander Roberg

OLAV B HOLLINGSÆTER AS (Levere rådgivingstjenester innen klima, teknologi og digitalisering. Selskapet kan delta i andre virksomheter med samme eller lignende formål. Selskapet kan eie aksjer i andre selskaper og eiendom.) Daglig leder: Olav Bjørnsund Hollingsæter

WARKHAN AS ( Kjøp og salg av aksjer og andre formuesgoder samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng dermed.) Styrets leder: Christian Warhuus

LES FORRIGE UKES NYETABLERINGER: 34 nye selskaper startet i Vestfold

Tønsberg

CAELJA AS (Investering i aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretakende. Kjøp og salg av fast eiendom, eiendomsutvikling, konsulentvirksomhet og alt som dermed står i forbindelse.) Daglig leder: Cathrin Elisabet Janås

EHB SALG OG UTLEIE AS (Kjøp og salg av varepartier samt utleie av bygningsmaskiner og utstyr.) Daglig leder: Lars Emil Moilanen

GK BERG AS (Konsulent, rådgivning og servicetjenester samt andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.) Daglig leder: Gunvor Kristine Berg

HØGLUND GAS SOLUTIONS AS (Drive kjøp og salg av gas teknisk utstyr. Utvikle nye løsninger for gassdrift av motorer. Drive konsulenttjenester innen gassteknologi. Prototypeutvikling av gassystemer.) Daglig leder: Børge Nogva

KKB INVEST AS (Utleie av maskiner og utstyr, investering i aksjer og andre selskap, konsulenttjenester, og alt som hører naturlig til dette.) Daglig leder: Kjetil Lia

MEDICALIS TØNSBERG AS (Drive legesenter, legevirksomhet, annen virksomhet innenfor helseområdet, konsulentvirksomhet, rådgivning og undervisning, kjøp/salg/utleie av fast eiendom, samt å eie og delta i andre selskaper med beslektet virksomhet.) Daglig leder: Per Kristian Opheim

NYE ASFALT AS (Transport, graving, asfaltering, kjøp og salg av motorkjøretøy, utleie av driftsmidler, handel samt delta i andre selskaper.) Daglig leder: Pål Nyegaard

PIIKSI SERVICES AS (Konsulentvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.) Daglig leder: Eva Britt Gjerde Piiksi

SINGH NÆRING AS (Selskapets virksomhet er eie, drift og utleie av fast eiendom, eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer og annet som naturlig faller sammen med dette.) Daglig leder: Upkar Singh

SLAGEN BIL AS (Detaljhandel med biler og lette motorvogner og annet som styret finner formålstjenlig.) Daglig leder: Aleksander Stener

SWENOR RAIL AS (Arbeid innen bygg og anlegg, sikkerhet innen jernbanevirksomhet, Innleie og utleie av arbeidskraft, eie og drifte maskinelt utstyr rettet mot bygg og anleggsvirksomhet. Selskapet kan også investere i aksjer og andre selskaper, investering i eiendom og utleie av eiendom, samt det som naturlig hører inn under dette.) Daglig leder: Knut Andre Frogner-Alfsen

VELLE DATTER AS (Eie aksjer og kapital og annet som står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Per Harstad

VELLEBARNEHAGENE AS (Være en foretrukken leverandør av barnehagetjenester for foreldre i sine nærområder, samt utdanne barne- og ungdomsarbeidere.) Daglig leder: Per Harstad

YE HOLDING AS (Investering i andre selskaper og det som hører naturlig til under dette.) Daglig leder: Yngve Eilertsen

Sandefjord

CESAR HOLDING AS (Investeringer i aksjer og andre verdipapirer, kjøp og salg av fast eiendom, samt deltakelse i andre virksomheter.) Daglig leder: Trond Kjetil Rogstad

DAHLBERG RR TRANSPORT AS (Godstransport på vei. Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr. Grunnarbeid.) Daglig leder: Svein-Åge Dahlberg

FLID & VIRKE AS (Husflidshåndverk, omsøm og produksjon. Deltakelse i logistikk og tilrettelegging av diverse arrangementer. Kursvirksomhet og andre tjenester som naturlig hører sammen med dette.) Daglig leder: Hilde Anette Sandvold Bjerke

OAG AS (Foredrag og informasjonsdeling. Underholdning. Import og salg av produkter. Transport og budtjenester. Kjøp og salg av aksjer eller i annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.) Styrets leder: Odd André Gundersen

VILLA JOYOSA AS (Eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, eie og leie ut fast eiendom, eiendomsutvikling samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.) Daglig leder: Per Håvard Evensen

LES FORRIGE UKES KONKURSER: To selskaper ble slått konkurs i Vestfold

Larvik

EH BILFORMIDLING AS (Kjøp, salg og kommisjon av bruktbil samt det som naturlig står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Eirik Hem Homelien

SUKKERTOPPEN-CONSULT AS (Konsulenttjenester til bedrifter og privatpersoner innenfor selskapsutvikling og medarbeiderutvikling.) Daglig leder: Leif Skorge

SYDVESTEN RESTAURANTDRIFT AS (Drift av Sydvesten restaurant i Helgeroa, herunder hva som naturlig hører sammen med dette og deltakelse i andre selskaper, samt delta i annen relevant næringsvirksomhet for øvrig.) Daglig leder: Johnny Hermann Wülfken

Sande

FINSTAD ENGROS AS (Handel med frukt og grønnsaker, produksjon, deltakelse i andre selskap og alt hva dermed er forbundet.) Daglig leder: Gjert Halvor Svendsøy

OREBERG EIENDOM AS (Kjøp, drift, utvikling og salg av fast eiendom og det som står i forbindelse med dette.) Daglig leder: Christian Johan Giswold

Re

HOTVEDT MASKINDRIFT AS (Entreprenørvirksomhet herunder brøyting/graving og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.) Daglig leder: Magnus Johnsen

REVETAL DYREKLINIKK AS (Veterinærtjenester.) Daglig leder: Birgitte Fagerheim Bjørang

SØBYÅSEN EIENDOM AS (Eiendomsutvikling, oppføring og salg av fast eiendom. Investering i og utleie av fast eiendom. Investering og eierskap i aksjer og andeler samt deltakelse i andre selskaper.) Styrets leder: Øystein Larsen

Nøtterøy

KO-D AS (Utvikle, drifte og selge datasystemer innen hardware og software, internett og kommunikasjon samt tilby konsulent og rådgivningstjenester.) Styrets leder: Kristian Hov Bjerke

TEIE BILPLEIE SENTER AS (Bilpleie.) Daglig leder: Ahmed Omeed Ismael

Holmestrand

RAINBOW INVEST AS (Investering i andre selskaper.) Styrets leder: Randi Helen Gran

Hof

SPESREK AS ( Salg av spesialrekvisita, import av diverse varer, salg av håndverkstjenester, og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette samt investering i eiendom, og herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.) Daglig leder: Arne Brovold