Skagerak Nett risikerer å måtte betale større erstatninger ved strømbrudd

Artikkelen er over 2 år gammel

– Jeg er fortsatt bekymret for at vedlikeholdet av elnettet ikke er godt nok til å takle fremtidige problemer.