Disse kan gå ut i streik fra mandag neste uke

Ved flere bedrifter i Vestfold kan flere ansatte tas ut i streik om ikke LO og NHO blir enige.