(Vestviken 24)

– Det kan bli ringvirkninger til enda flere land på det afrikanske kontinentet, forteller grunnlegger og chief technical officer i selskapet, Arne Gravdahl, fra WindSims hovedkontor på Korten i Tønsberg.

Selskapet hans har arbeidet med såkalt vindmodellering siden 1998. I dag leverer de programvare til vindkraftprosjekter over hele verden. 

Mer enn 50 land

– Vi er 20 ansatte. 10 av oss arbeider i Tønsberg. Resten på avdelingskontorer rundt om i verden. Fem av dem er på kontoret i Kina, de øvrige i India, Sør-Afrika, Brasil og USA. Men til sammen har vi nok brukere av programvaren vår i mer enn 50 land, sier Gravdahl til vestviken24.no.

Les også: En atypisk bedrift i en atypisk bransje

Sør-Afrika er et av de landene i verden som gjennomfører skiftet til miljøvennlig, fornybar energi i størst tempo. For å få til det, må landet utnytte den nyeste og beste teknologien, og det er der WindSim kan bidra, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

– Programvaren vår beregner vindfelt i veldig lokal skala, med meters nøyaktighet. Det innebærer at produksjonen kan optimaliseres ved at vindparkene plasseres slik at de leverer mest mulig energi, forklarer Arne Gravdahl.

Han så tidlig at han måtte satse internasjonalt for å nå ut med programvaren sin.

Billigere enn kull

– Norge hadde for mye vannkraft og olje til å ville satse på vindkraft.  De første markedene våre var i Danmark og Nord-Tyskland. Senere fulgte Spania.

Og nå befinner WindSim seg rett og slett midt oppe i det grønne skiftet.

 – Stadig flere land oppdager at det ikke bare er miljøvennlige riktig å satse på energikilder som sol og vind. Disse fornybare energikildene er i mange tilfeller også billigere enn fossilt brennstoff. I Sør-Afrika er for eksempel kull i dag dyrere enn vindkraft. Jeg leste også at den europeiske vindkraftforeningen uttalte at vindkraft er den billigste måten å skaffe ny elektrisitet på i både Tyskland og Storbritannia, forteller Gravdahl.

 

Det betyr at vindkraft utvilsomt bare vil øke i omfang, og det er godt nytt for WindSim.

Årsaken er å finne i teknologiutvikling.

– Danskene var pionerer innen vindkraft. Da de startet sin utbygging var målet at 10 prosent av elektrisitetsbehovet skulle komme fra vind. For å klare dette ble det beregnet at de ville ha behov for 50.000 turbiner.

Men da de nådde 10-prosentmålet tidlig på 90-tallet, hadde de klart det med 5.000 turbiner. Så mye bedre kapasitet hadde turbinene fått allerede da.

Les også: Skal få mer kraft ut av vinden 

Med dagens teknologi ville danskene bare trengt 500 turbiner for å nå 10-prosentmålet sitt.

Norge kommer etter

Norge var altså helt uinteressant for WindSim i mange år. Men nå er situasjonen i ferd med å endre seg også her.

– Det grønne skiftet handler om mye mer enn noen ører i avgiftsøkning på bensin og diesel, sier vindkraftpioneren i Tønsberg.

– Skal vi få til et klimaskifte, må også Norge satse på vind og sol. Og nå foreligger det i hvert fall konkrete planer om å fordoble vindkraftleveransene i Norge. WindSim er inne med beregninger i de prosjektene som nå er under planlegging, sier Arne Gravdahl til vestviken24.no.