(Vestviken 24)

– Når du kjøper en vare i Norge, blir den ilagt moms. Utenlandske arbeidsplasser og bedrifter blir dermed favorisert gjennom at de slipper å få 25 prosent moms på varer opp til 350 kroner, sier KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han har sett seg lei på avgiftsfritaket og fremmer derfor i Stortinget tirsdag et forslag om å utrede en regelendring. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med utredningen senest i neste års statsbudsjett.

– I Norge er dette er ekstremt viktige arbeidsplasser for personer som ikke nødvendigvis har lang utdanning, understreker Ropstad.

KrF krevde også i budsjettforhandlingene i fjor høst å få fjernet avgiftsfritaket for småhandel på nett fra utlandet, men fikk ikke medhold den gang.

– To milliarder


Den omstridte sukkeravgiften, som ble innført 1. januar i år og øker avgiften på sukker, brus og andre alkoholfrie drikkevarer, har igjen aktualisert problemstillingen. Næringen er ikke i tvil om at avgiften undergraver norsk industri og arbeidsplasser og har økt grensehandelen kraftig.

– Avgiften har vist ekstra godt hvorfor grensen må bort, konstaterer Ropstad, som også peker på de rent økonomiske sidene ved saken.

– Jeg vil anslå av avgiftsfritaket koster staten opp mot to milliarder kroner årlig, sier han.

KrF-nestlederen påpeker at forslaget i første omgang handler om å utrede å fjerne avgiftsfritaket, slik at beslutningsgrunnlaget er bedre når saken skal behandles i statsbudsjettet til høsten.

Ropstad understreker dessuten at man må få på plass en ordning som gjør det enkelt for forbrukerne å betale de skatter og avgifter de blir pålagt, for eksempel med en nettkalkulator.

– Poenget er ikke å gjøre det umulig å importere ting. Dette bør kunne løses på en enkel måte.

Omstridt


Avgiftsfritaket har tidligere fått handelsnæringen til å riste på hodet.

– Ifølge statsbudsjettet skal utenlandske nettaktører fortsatt sponses ved at man slipper å betale moms for kjøp under 350 kroner, het det i en lakonisk kommentar fra Virke da fjorårets budsjettenighet var i havn.

Også Senterpartiet har reagert kraftig på avgiftsfritaket og så det umiddelbart i sammenheng med sukkeravgiften.

– Når KrF ikke fikk gjennomslag for å fjerne grensen for momsfri netthandel fra utlandet på 350 kroner, kan vi jo tenke oss hva som blir resultatet: Det blir mer handel over nett og mer svenskehandel. Det er jo en kjensgjerning at brus og godteri er lokkevarer, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum i fjor høst.

Nå skal altså Ropstad og KrF forsøke å få med seg Stortinget på en endring.

– Vi har veldig gode forhåpninger om å få flertall for dette, sier han. (©NTB)