(Vestviken 24)

Det slo stortingsrepresentantene Morten Stordalen (Frp) og Kårstein Eidem Løvaas (H) fast da statsbudsjettet ble framlagt torsdag formiddag.

– Det vi kan gjøre for næringslivet er rett og slett det viktigste vi gjør i budsjettet, sier Eidem Løvaas.

– Et velfungerende næringsliv legger grunnlaget for hva vi kan gjøre på andre områder, blant annet innenfor helse og utdanning, supplerer Stordalen.

Suksesshistorie

Vestviken24.no møtte de to folkevalgte hos bedriften FossTech i Borgeskogen. FossTech er en suksesshistorie. Bedriften har slitt de siste årene på grunn av fallet i oljeprisen, men klart å omstille seg på rekordtid, og er nå på full fart opp igjen. FossTech er et godt eksempel på en bedrift som har hatt stor nytte av statlige omstillingsmidler.

Les også: Tunge år, men nominert til Nyskapningsprisen

– Støtte og lån fra Innovasjon Norge har vært veldig viktig for vår omstillingsevne de siste årene. Disse midlene har gitt oss et løft som vi ellers ikke ville fått, forteller økonomisjef Tor Ivar Kolpus.

 

– I det mest kritiske året fikk vi 3,9 millioner kroner i tilskudd og 5,8 millioner kroner i risikolån fra Innovasjon Norge. Disse nesten 10 millionene var helt avgjørende for at vi klarte å utvikle våre produksjonsprosesser og gjøre oss attraktive innenfor nye markeder, sier Kolpus.

Morten Stordalen og Kårstein Eidem Løvaas forteller at regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nær 2,8 milliarder kroner siden den tok over i 2013. Dette inkluderer skattefradrag fra skattefunn-ordningen.

Fortsetter styrkingen

Om lag 1,1 milliard kroner av økningen er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

– Veldig viktige tiltak, sier stortingsrepresentantene.

– Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester, altså ny verdiskapning og vekst.

Les også: På Fosstech heiser de flagget tross motgang

– Og i det nye budsjettforslaget for 2017?

– Der videreføres styrkingen på disse områdene.  Blant annet økes rammen for innovasjonslån fra 600 millioner i år til 900 millioner neste år, sier Stordalen og Eidem Løvaas.

– I tillegg reduseres selskapsskatten fra 25 til 24 prosent, og bunnfradraget for formuesskatten økes.

Skatt i riktig retning

– Skattereduksjonen er vel litt puslete?

– Den er ikke så stor som vi kunne ønsket, men den gir et bilde på hvor flertallet på Stortinget befinner seg for tiden, sier Eidem Løvaas.

– Du hadde vel gjerne sett en selskapsskatt på 20 prosent, Stordalen?

– Slik situasjonen er nå, blant annet i forhold til oljeprisen, er det ingen tvil om at Norge har utfordringer. Jeg er fornøyd med at selskapsskatten går ned, det er et skritt i riktig retning, sier Morten Stordalen til vestviken24.no.