Ny sjef for en av landets største eksportbedrifter

NY SJEF: Raf Stout kommer fra Houston, Texas, til Slagentangen

NY SJEF: Raf Stout kommer fra Houston, Texas, til Slagentangen Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Belgiske Raf Stout (45) er ansatt som sjef for en av Norges aller største landbaserte eksportbedrifter, Esso-raffineriet på Slagentangen i Tønsberg.

DEL

(Vestviken 24) – Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å jobbe her.

Det gir meg anledning til å lære hvordan raffineriet opererer, og hvordan det passer inn i hele vår verdikjede, fra råoljeproduksjon, til produksjon av kvalitetsdrivstoff til kundene våre i Norge, Skandinavia og andre land, sier Raf Stout til vestviken24.no.

Mange land

Raf Stout har lang karriere i Esso. Den startet ved raffineriet i Antwerpen, Belgia, for ca. 22 år siden, som ingeniør.

LES OGSÅ: – Øvelse, øvelse! Det lekker kjemikalier fra et tankskip!

– Der hadde jeg flere stillinger i avdelinger for teknikk-, prosess- og vedlikehold. Etter dette jobbet jeg noen år i Tyskland og Italia.

De siste fire årene har jeg arbeidet med planer og forretningsanalyser ved hovedkontoret vårt i Houston, Texas, samt som driftsrådgiver for raffineriene i USA og Canada.

6 mill. tonn råolje

Raffineriet på Slagentangen omformer råolje, hovedsakelig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

PENGEMASKIN: Esso-raffineriet på Slagentanten utenfor Tønsberg har vært fylkets desidert største pengemaskin.

PENGEMASKIN: Esso-raffineriet på Slagentanten utenfor Tønsberg har vært fylkets desidert største pengemaskin. Foto:

Det har en prosesskapasitet på 6 millioner tonn råolje, i følge Essos nettsider. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter.

Ca.  60 prosent av petroleumsproduktene fra raffineriet eksporteres. Det gjør altså virksomheten på Slagentangen til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter.

Var størst i Vestfold

Raffineriet med 270 ansatte inngår i Esso Norge AS, som ikke leverer spesifikke regnskapstall for sine enkeltvirksomheter. Selskapet eies av amerikanske ExxonMobil.

Men for et år siden anslo Eniro for vestviken24.no at Esso Slagentangen hadde størst omsetning av alle bedriftene i Vestfold i 2014.

Tidligere raffineridirektør Tore Revå bekreftet i fjor at Eniros omsetningsanslag på 15 milliarder kroner var "innenfor".

Bedriften selv anslår at 600 mennesker er direkte og indirekte avhengig av virksomheten på Slagentangen.

700 skipsanløp

All råoljen, og ca. 90 prosent av totalproduksjonen, losses eller lastes over kaien, som kan motta skip på inntil 190.000 dødvekttonn. Kaianlegget har ca. 700 skipsanløp per år.

LES OGSÅ: Her er Vestfolds 300 største bedrifter

Stout opplever menneskene på Slagenraffineriet som veldig dedikerte.

– Å jobbe der gir en sterk følelse av å tilhøre en stor familie.

Hovedfokuset på raffineriet er først og fremst sikker drift, med respekt for miljøet og for naboene våre, sier den nye raffineridirektøren.

Nytt anlegg

– Vi er nå i ferd med å starte opp et nytt anlegg som vil hjelpe oss til fortsatt suksess for raffineriet her på Slagentangen.

Dette prosjektet er en videreføring av mange investeringer gjort for å forbedre ytelsene gjennom flere år, og det vil redusere andelen av tungolje som produseres på raffineriet, forteller direktøren på Slagentangen, Raf Stout.

Den forrige raffineridirektøren, Tore Revå, har begynt i stilling som informasjonsdirektør med ansvar for Esso/ExxonMobil i Norden.

Artikkeltags