Raf leder milliardbedriften som ikke er på lista over Vestfolds største

NY SJEF: Raf Stout kommer fra Houston, Texas, til Slagentangen

NY SJEF: Raf Stout kommer fra Houston, Texas, til Slagentangen Foto:

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel

700 skipsanløp i året. Prosesskapasitet på 600 tonn råolje. 270 ansatte. Her er milliardbedriften som ikke kommer med på de offisielle oversiktene over Vestfolds største.

DEL

(Vestviken 24) Esso-raffineriet på Slagentangen har 270 ansatte og inngår i Esso Norge AS, som ikke leverer spesifikke regnskapstall for sine enkeltvirksomheter. Selskapet eies av amerikanske ExxonMobil.

Men for et år siden anslo Eniro for Vestviken24.no at Esso Slagentangen hadde størst omsetning av alle bedriftene i Vestfold i 2014.

Tidligere raffineridirektør Tore Revå bekreftet i fjor at Eniros omsetningsanslag på 15 milliarder kroner var "innenfor".

Bedriften selv anslår at 600 mennesker er direkte og indirekte avhengig av virksomheten på Slagentangen.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Nummer to

Sandefjord-baserte Jotun har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og omsatte i 2015 for 16,8 milliarder kroner. Veksten har fortsatt i 2016. Legger man de siste års veksttakt til grunn, skal omsetningen ende på godt over 18 milliarder i 2016.

Jotun er offisielt Vestfolds største bedrift, og etter den sterke veksten for malingsgiganten måtte nok Esso Slagentangen tatt til takke med andreplassen om raffineriet var oppført på de offisielle listene.

Men Esso Slagentangen havner altså utenfor, fordi bedriften ikke er et eget aksjeselskap.

Tilsvarende gjelder for flere virksomheter i Vestfold, som Color Lines ferger fra Larvik og Sandefjord. Fergeviksomheten til Sverige og Danmark er ikke organisert i egne AS, og dermed "forsvinner" omsetningen inn i Color Lines konserntall.

LES OGSÅ: Her er Vestfolds 250 største bedrifter

– Takknemlig

Belgiske Raf Stout (45) er sjef for Esso-raffineriet, som ved siden av den uoffisielle pallplassen i Vestfold er en av Norges største landbaserte eksportbedrifter.

– Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å jobbe her, sa belgieren da han ble ansatt som sjef på raffineriet høsten 2016.

– Det gir meg anledning til å lære hvordan raffineriet opererer, og hvordan det passer inn i hele vår verdikjede, fra råoljeproduksjon, til produksjon av kvalitetsdrivstoff til kundene våre i Norge, Skandinavia og andre land, sa Raf Stout til Vestviken24.no i sitt tiltredelsesintervju.

Mange land

Raf Stout har lang karriere i Esso. Den startet ved raffineriet i Antwerpen, Belgia, for ca. 22 år siden, som ingeniør.

– Der hadde jeg flere stillinger i avdelinger for teknikk-, prosess- og vedlikehold. Etter dette jobbet jeg noen år i Tyskland og Italia.

De siste fire årene har jeg arbeidet med planer og forretningsanalyser ved hovedkontoret vårt i Houston, Texas, samt som driftsrådgiver for raffineriene i USA og Canada.

LES OGSÅ: – Øvelse, øvelse! Det lekker kjemikalier fra et tankskip!

6 mill. tonn råolje

Raffineriet på Slagentangen omformer råolje, hovedsakelig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

PENGEMASKIN: Esso-raffineriet på Slagentanten utenfor Tønsberg har vært fylkets desidert største pengemaskin.

PENGEMASKIN: Esso-raffineriet på Slagentanten utenfor Tønsberg har vært fylkets desidert største pengemaskin. Foto:

Det har en prosesskapasitet på 6 millioner tonn råolje, i følge Essos nettsider. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter.

Ca.  60 prosent av petroleumsproduktene fra raffineriet eksporteres. Det gjør altså virksomheten på Slagentangen til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter.

Nytt anlegg

All råoljen, og ca. 90 prosent av totalproduksjonen, losses eller lastes over kaien, som kan motta skip på inntil 190.000 dødvekttonn. Kaianlegget har ca. 700 skipsanløp per år.

Hovedfokuset på raffineriet er først og fremst sikker drift, med respekt for miljøet og for naboene våre, fortalte den nye raffineridirektøren til Vestviken24 i november.

– Vi er nå i ferd med å starte opp et nytt anlegg som vil hjelpe oss til fortsatt suksess for raffineriet her på Slagentangen.

Prosjektet er en videreføring av mange investeringer gjort for å forbedre ytelsene gjennom flere år, og det vil redusere andelen av tungolje som produseres på raffineriet, ifølge Raf Stout.

Den forrige raffineridirektøren, Tore Revå, har begynt i stilling som informasjonsdirektør med ansvar for Esso/ExxonMobil i Norden.

Artikkeltags