(Vestviken 24)

– Da jeg startet som regnskapsmedarbeider for 20 år siden, gikk jeg stadig med en god bunke regninger til Kreditkassen. Fram til i dag har det skjedd en revolusjon, sier Christine Schie.

Hun er administrerende direktør i View Ledger Norge, som nylig kjøpte opp regnskapsfirmaet Økonomiplus AS i Sandefjord. Nå satser View Ledger tungt i Sandefjord og vil ha rundt 10 ansatte lokalisert på Stub, inkludert View Frilans-ansatte, som betjener mindre bedrifter.

View Ledger leverer økonomitjenester, rådgivning og systemløsninger i nettsky, og er etablert i Norge og Sverige.

Vigdis Berg, som var daglig leder av Økonomiplus, er sikker på at de færreste ønsker seg tilbake til tida da bedriftseiere og regnskapsmedarbeidere fysisk måtte oppsøke banken for å betale regninger eller gjøre andre bankærender.

LES OGSÅ: Dekk-konkurrenter gifter seg

– Et annet overblikk

– Den teknologiske utviklingen betyr store endringer, sier Berg.

– Mens vi før satt bak en PC på et kontor og brukte 80 prosent av tida vår til å bokføre debet og kredit, avstemme konti og slikt, kan vi nå heller bruke mye mer tid sammen med kunden. Det gir et helt annet overblikk når man kan gi råd og gå gjennom regnskapet, budsjettering og analysere tallene ovenfra, sier Berg.

Men når føring av lønn, reiseregninger og annen regnskapsproduksjon kan digitaliseres, har mange i bransjen ifølge Schie fryktet at IT-bransjen overtar hele markedet.

Sånn vil det ikke bli, mener hun:

– Det avgjørende er hvem som er framoverlent. Bransjen vår vil endre seg helt – rene regnskapsprodukter kommer til å bli halvert. Derfor må bransjen omstille seg til i langt større grad å gi råd, veiledning, analysere og kontrollere, mener hun.

LES OGSÅ: Vaktselskap har vokst fra tre ansatte i 2004 til 70 i 2016

– Alt er i sanntid

Teknologien byr på muligheter man for få år siden vanskelig kunne forestille seg:

– Jobber man skybasert, er alt oppdatert til enhver tid. I stedet for å måtte vente på månedsrapporter, som presenterer gamle tall, har man alltid likviditetsprognoser og regnskap i sanntid, påpeker Schie.

Alt vi gjør i dag, finnes det teknologi for å automatisere.

Christine Schie, administrerende direktør i View Ledger

 

Hun forteller at View Ledger helt siden etableringen i 2004 har hatt skybasert og papirfri virksomhet.

– Skybaserte løsninger var veldig nytt da, men blir stadig mer aktuelt. Siden man ikke trenger serverinnstillinger, blir startkostnadene lavere, og man trenger heller ikke bruker penger på å reinstallere og oppgradere.

I tillegg til at stadig flere utnytter fordelene ved skyløsninger, beskriver Christine Schie flere faktorer – blant annet politiske beslutninger og digitale trender – som viktige for å få bedriftsledere til å forstå og ta grep om det digitale skiftet innenfor regnskap.

– Vil øke kravene

– Revisjonskravet til mindre bedrifter ble opphevet for noen år siden, og det ga regnskapsbransjen større mulighet til å være rådgivere. Autorisasjonsordninger førte dessuten til en profesjonalisering av bransjen. I tillegg er det stadig flere som outsourcer deler av virksomheten sin, blant annet på regnskapssiden. Og sist, men ikke minst, er myndighetens rolle avgjørende, sier Schie.

Hun forklarer:

– Myndighetene vil øke kravene til digital økonomirapportering for å få en bedre og mer transparent oversikt. Etter hvert vil vi se fullspeilede, gjennomsiktige regnskap med bedre flyt i hver enkelt transaksjon.

Schie trekker fram momsavregning, som i dag foregår etterskuddsvis annenhver måned. Schie er sikker på at momsinnbetaling i framtida vil skje automatisk akkurat idet en transaksjon gjennomføres.

– Alt vi gjør i dag, finnes det teknologi for å automatisere. Derfor må både regnskapsbransjen selv og bedriftsledere velge løsninger som gir effektivitet og konkurransefortrinn, sier hun.

LES OGSÅ: Nå kan du snart se og høre hva disse diskuterer

– Spennende næring

Schie understreker at det digitale skiftet, sammen med stadig nye krav fra myndighetene, gjør at regnskapsproduksjonen må bli mer effektiv for bedriftene.

– Det er dyrt stadig å øke spisskompetansen i takt med teknologiske krav, hevder hun.

Digitaliseringen og forandringene i regnskapsbransjen gjør at View Ledger ønsker å etablere seg flere steder i landet, og dette var bakgrunnen til oppkjøpet av Økonomiplus i Sandefjord. View Ledger har nå 13 kontorer i Norge, og omsetter ifølge Schie for rundt 160 millioner kroner.

– Det er et strategisk skritt for oss å velge Sandefjord. Her er det mye spennende næring vi tror vårt konsept vil passe godt til, sier Schie.

LES OGSÅ: Color Lines hybridferje får Rolls-Royce motorer