(Vestviken 24)

Tønsberg ble fylkets beste enkeltkommune i kåringen:

Vi er veldig fornøyd med det. Vi er i støtet. Nå ser vi resultatet av den stramme økonomiske styringen og en stø kurs, sier ordfører Petter Berg (H) i Tønsberg.

Han viser videre til at de ansatte i kommunen har fått fram det beste og levert gode tjenester i tiden med økonomiske utfordringer.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Plassering kommune-NM:

Tønsberg: 28. plass

Stokke: 71. plass

Holmestrand: 90. plass

Larvik: 173. plass

Lardal: 233. plass

Sandefjord: 49. plass

Nøtterøy: 78. plass

Andebu: 119. plass

Tjøme: 174. plass

Svelvik: 342. plass

Horten: 60. plass

Re: 82. plass

Sande: 138. plass

Hof: 211. plass

 

Petter Berg viser til at næringsutvikling har blitt satt høyt på dagsordenen i kommunen og av ham personlig, blant annet gjennom bedriftsbesøk og forsterking av kommunens næringslivsavdeling.

NHO måler fem områder i kommune-NM: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Tønsberg havnet på henholdsvis 44. plass, 82. plass, 32. plass og 49. plass.

SAS på 11. plass

NHO har også rangert regioner i årets kommune-NM. Regionene Sandefjord, Tønsberg og Horten havner på henholdsvis 11., 16. og 19. plass.

NHO har delt inn de tre regionene slik:

  • Sandefjord, Andebu og Stokke.
  • Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.
  • Horten og Holmestrand.

Samtidig er Tønsberg- og Larvik-regionen noen av regionene som har hatt størst tilbakegang siden 2009. Tønsberg-regionen har falt åtte plasser innen området næringsliv, og ligger på en 34 plass. Larvik-regionen ligger langt nede innen de fleste områdene, og synes først og fremst å reddes av høy score på kommuneøkonomi.

 Saga mener at næringsprofilen for Larvik sin del har vært noe utydelig de siste årene.

– De har vært litt utydelige på hva slags næringsliv som fins der. Men jeg tror de er mer bevisste på dette nå. De har blant annet lagt til rette for god boligutvikling, sier Saga.

Hun viser til Tønsberg som et eksempel på en kommune som nettopp har satset målrettet på profileringen sin.

– De har satset tydelig på boliger og offentlige arbeidsplasser. Nå satses det også på private arbeidsplasser, sier Saga.

Petter Berg mener at manglende næringsareal har bidratt til fallet på regionsrangeringen. Han mener at det nå vil snu.

– Det har manglet næringsareal i Tønsberg, men nå er det planlagt 1.200 nye dekar i arealplanen, sier Berg.

– Skal bli best i Vestfold

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch (H), tar kåringen som en bekreftelse på at den kommende sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke er riktig vei å gå. 

– Vi er fornøyd med resultatet. Det er et godt utgangspunkt for arbeidet videre, sier Gleditsch.

Den nye kommunen planlegger blant annet en ny etat som skal arbeide med næringsutvikling.

– Vi skal bli best både i Vestfold og i regionen på næringsliv, sier Gleditsch.

At Tønsberg ligger foran dem på listen over enkeltkommuner, bekymrer han lite:

– Det handler kun om SAS-samarbeidet for oss framover.

Ikke en konkurranse

Horten ligger på 12. plass målt etter kompetanse i kommunene. De er også av regionene med størst framgang. Byens høyteknologiske næringsklynge og nærhet til høyskolen er viktige faktorer.

– Det viser konklusjonene i rapporten. Nærhet til høyskoler og universiteter er viktig. Horten har også fått fram en veldig spennende klynge. Satsing opp mot høyskolen og klyngen er viktig, og noe de må fortsette med.

Saga påpeker at rangeringene er basert på hvordan ting har vært de siste årene, og skal gi tips om hva det bør satses på framover.

– Det er viktig å huske på at dette ikke er en konkurranse, men en oversikt over hvordan kommunene ligger an med tanke på næringsutvikling, sier Saga.