Gå til sidens hovedinnhold

Vi er fremdeles mye syke

Artikkelen er over 5 år gammel

Det jobbes hardt for å få ned sykefraværet, men effekten er svak.

(Vestviken 24)

– Jeg er både skuffet og overrasket. Det hjelper ikke hva politikerne vedtar. Dette handler om kultur, handlemåte og tenking. Arbeidsgivere, arbeidstakere og Nav har en lang vei å gå, sier leder i helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Alle må med

En fersk Fafo-rapport, skrevet av Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad, konkluderer med at «de helseforebyggende tiltakene som norske virksomheter tilbyr, ikke har noen påvisbar effekt på sykefraværet».

Det slås også fast at de helseforebyggende tiltakene samlet sett har en begrenset effekt på både forekomsten av sykefravær og den gjennomsnittlige sykefraværsvarigheten per år.

– Vi må få alle med på laget og forstå viktigheten av å ha en tilknytning til arbeidsplassen, selv om man ikke kan jobbe hundre prosent. Jeg har utfordret leger på dette området. Har de nok kunnskap om arbeidsplassen til den enkelte pasient? Og i hvilken grad skal pasienten være sykemeldt? undrer Frps stortingspolitiker.

Rom for forbedring

Helsetiltakene øker forekomsten av legemeldt sykefravær med drøyt ett prosentpoeng blant kvinner som er 60 år eller eldre, mens effekten uteblir på sannsynligheten for sykefravær blant yngre kvinner og menn, ifølge Fafo-rapporten.

– Det er lagt ned et betydelig arbeid for å unngå skader og slitasje i yrkeslivet, men vi har et stort forbedringspotensial. Samtidig viser rapporten at sykefravær og sykfraværslengde går noe ned, og små tall utgjør store beløp. Det forebyggende arbeidet må fortsette, påpeker hun.

Sykefraværet er omtrent like høyt som for ti år siden. Norske tiltak for å få ned sykefravær og færre på trygd har liten effekt fordi vi ikke kutter i ytelsene, hevder trygdeforsker Astrid Grasdal. Hun mener vi må bruke økonomiske tilstramminger.

Sykelønn

Kari Kjønaas Kjos er ikke like sikker på om å en redusert sykelønn er det beste virkemiddelet. Norge er eneste OECD-landet der arbeidstakere får full lønn under sykemelding.

– Det er vanskelig å endre på sykepengeordningen. Jeg er mer opptatt av korttidssykefraværet, understreker hun.

– Hvorfor må man for eksempel være sykemeldt i én uke, eller bestandig starte opp igjen på en mandag? Det er måten graderingen fungerer på som jeg setter spørsmålstegn ved, sier Kari Kjønaas Kjos. (ANB)

Kommentarer til denne saken