(Vestviken 24)

– Det er helt utrolig hvor iherdig denne regjeringen går til verks for å fjerne tjenester fra der hvor folk bor. Å kutte i antallet Nav-kontorer vil gå ut over mennesker i en sårbar fase og ramme lokalt arbeidsliv, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Ett i hver kommune

Han mener regjeringen bør legge til rette for minst ett Nav-kontor i hver kommune og er bekymret for signalene i stortingsmeldingen som Hauglie la fram fredag.

LES OGSÅ: Fikk nesten en million i trygd mens han drev eget firma

Statsråden mener grepet vil gjøre at de ansatte kan spesialisere seg i større grad, men vil ikke tallfeste hvor mange Nav-kontor som skal bort. Hauglie slår også fast at brukernes rettigheter ligger fast, og at ingen ansatte kommer til å miste jobben.

– I dag er det en statlig bemanningsgaranti, og det er 153 Nav-kontorer som har tre eller færre ansatte. Den garantien forslår vi nå å oppheve, og vi vil gjøre det mer opp til Nav selv å avgjøre hvordan kontorene skal være, sier hun.

Færre møter

Meldingen tar til orde for tettere kontakt mellom Nav og arbeidslivet og at Nav kommer tettere på bedriftene. Hauglie ønsker også at Nav legger mer vekt på kvalitet og resultat blant arbeidssøkerne og mindre vekt på telling av aktiviteter.

– Vi ønsker et mindre rigid og regelstyrt Nav, understreker hun. Regjeringen ønsker også mer makt og myndighet til lokale Nav-kontorer og oppmuntrer dem til å opptre mer selvstendig.

LES OGSÅ: Nav banker på bedriftsdører minst én dag i uka

– Vi vil ha mer lokal frihet til å velge tiltak basert på folks individuelle behov, forklarer Hauglie. Arbeidsministeren vil også rydde opp i utdaterte regler, forenkle regelverket og gjøre Nav-hverdagen enklere både for brukere og ansatte. En del av dette er å prioritere personlige møter for brukere med sammensatte behov.

Hensikten er å få ned det totale antallet Nav-besøk. Stortingsmeldingen kommer som et svar på rapporten fra et ekspertutvalg ledet av Sigrun Vågeng, som senere har blitt Nav-direktør. Vågeng foreslo også færre kontorer med større kompetansemiljøer.

Garanti til unge

Meldingen inneholder også et løfte om at unge arbeidsledige under 30 år skal få hjelp innen åtte uker. I dag venter unge som henvender seg til Nav i snitt cirka 80 dager før de får en såkalt aktivitetsplan.

Det tallet vil Hauglie få ned til 56 dager. NHO mener det er helt nødvendig at Nav legger større vekt på å få unge i jobb.

LES OGSÅ: – Jeg fikk ikke betalt husleia fordi Nav rotet bort papirene mine

– Vi merker oss at en ny garantiordning skal sikre at unge kommer i aktivitet raskere og ser fram til en konkretisering av hvordan dette skal gjøres, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegård.

Den nye garantien slår sammen eksisterende ordningene for unge som står uten jobb og utdanning, noe som skal gjøre den administrative jobben enklere for Nav. Rundt 25.000 unge står uten jobb i Norge. Om lag 14.000 av dem har gått ledig i mer enn åtte uker. I dag har Arbeids- og velferdsetaten Nav om lag 450 kontorer og 19.000 medarbeidere. Etaten forvalter omtrent en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. (ANB-NTB)

Fakta om Nav-meldingen

Her er noen av tiltakene i den nye Nav-meldingen:

- Bedre informasjon om arbeidsmarkedet til arbeidssøkere og arbeidsgivere.

- Tettere kontakt med arbeidsgiverne.

- Mer vekt på kvalitet og resultater for arbeidssøkerne, mindre på telling av tiltaksplasser.

- Gi Nav-kontoret større mulighet til å gjennomføre tiltak i egen regi.

- Styrke samarbeidet med bemanningsbransjen. Flere selvbetjeningsløsninger.

- Økt samarbeid mellom stat og kommune om digitalisering av brukermøtene i Nav-kontorene.

- Frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging.

- Prioritering av unge – forenkle garantiordningene.

- Forenkle brukeroppfølgingen.

- Tydeligere krav til brukers aktivitet og medvirkning.

- Gi Nav-kontorene økt myndighet og handlefrihet.

- Mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse.

- Oppfordre til enhetlig ledelse.

- Stimulere til større Nav-kontor – økt kompetanse på hvert kontor.

(Kilde: Regjeringen.no)