Wizz Air og Uber utgjør alvorlige trusler mot «den norske modellen» med faste ansettelser, fagorganisering og et ordna arbeidsliv. Selskapenes måte å arbeide på henter støtte fra EUs krav om fri flyt av arbeidskraft og fri etableringsrett. Det forklarer også hvorfor regjeringa verken vil eller evner å sette stopper for disse åpenbare truslene mot et seriøst arbeidsliv.

Taxiselskapet Uber vil ødelegge den norske drosjenæringa. Den setter løsarbeid i system, undergraver lønnsomheten for ordinære arbeidsgivere og arbeidstakere, og truer med kaotiske tilstander slik vi har sett i blant annet Finland, der sjåfører regelrett slåss om kundene. Samtidig er det ingen kontroll på prisene. Men etableringa er helt i tråd med det markedsliberalistiske evangelium, der fri konkurranse ansees som nøkkelen til økt profitt for eierne. Det som ikke vektlegges, er at ansatte Uber-sjåfører sjøl tar til gatene i protest i en rekke land. Heller ikke de kan leve av å selge sine tjenester når markedet oversvømmes med taxier som skal kjempe om de mest attraktive kundene. Og dette skjer midt under en pandemi, der næringa er pressa til det ytterste fra før. Det er en skandale, som snarest må opphøre.

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air benytter seg nå av en av EØS-avtalens «friheter» – den frie etableringsretten. Et selskap som er etablert i ett EU/EØS-land kan ikke nektes etablering i et annet. Dermed kan Wizz Air utnytte krisa i luftfarten pga. covid-19 til å etablere seg også i Norge, og tilby råbillige billetter på de mest lukrative flystrekningene i det norske markedet. Med underbetalte, utenlandske arbeidstakere om bord. Alt som heter samfunnsansvar eller respekt for arbeidsfolk og fagorganisering er fremmedord for dette selskapet. Til og med statsministeren har uttalt i Stortinget at hun vil boikotte selskapet – riktig nok som privatperson. Det siste var nok for å berolige ESA og EU.

Kampen om et seriøst arbeidsliv med fagorganisering, fast arbeid og ei lønn å leve av er dermed gått over i en ny fase. Vi må ta opp hansken, og gå sammen med fagbevegelsen og alle andre som ikke lar seg kjøpe av løfter om «billigst mulige tjenester». Vi vil nekte Uber og Wizz Air adgang til det norske markedet. Vi veit at dette vil utfordre EU og EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, men den kampen må Norge nå ta.

Prisen for å handle i EUs indre marked kan ikke være at vi må oppgi alt det norsk arbeiderbevegelse har oppnådd for å skape et anstendig arbeidsliv og trygghet for norske arbeidstakere.