Regjeringa Solberg river nå et av landets viktigste symbolbygg Y-blokka i Oslo.

Torsdag formiddag den 30. juli kunne vi se de dramatiske bildene fra Y-blokka. 250 tonn med kunstverket «Fiskerne» av Nesjar/Picasso var på forhånd skjært løs fra Y og ble på larveføtter fjerna fra sin opprinnelse. Dager i forveien var navlestrengen til «Måken» tilsvarende klippet over og kunstverket på 60 tonn dukka opp i friluft iført spesialtilpassa regntøy. Får vi noen gang se den vakre «Konkylietrappa» på samme måte?

Resten av rivingsarbeidet av Y-blokka skal ifølge Statsbygg være ferdig i løpet av høsten.

Y-blokka sto ferdig for femti år siden og er en del av Regjeringskvartalet. Arkitekten Erling Viksjø skapte et bygg som kunne stå i tusen år. Y-blokka er oppført i naturbetong. En metode for støping og bearbeiding av betong for å oppnå fine overflatevirkninger i fasader. I Y-blokka er det brukt elvegrus fra Hønefoss. Naturbetong ble utvikla på hytta til Viksjø her i Larvik i samarbeid med ingeniør Sverre Jystad.

Regjeringa Solberg lytta dessverre ikke til Hovedutvalget for miljø, kultur og næring i Larvik da vi i våres ba om stans i planene om riving av Y-blokka i Oslo. Enda mer oppsiktsvekkende er det at de ikke lytta til faginstanser som Riksantikvaren, Byantikvaren i Oslo, Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen, som alle har anbefalt bevaring av Y-blokka. Protestene fra et tilnærma samla kunst- og kulturmiljø, deriblant Nasjonalmuseet og Henie Onstad Kunstsenter, har også fått ei kald skulder fra Regjeringsmakta. Det er ikke veldig mange kulturminner i Norge av internasjonal betydning. Y-blokka er derimot blant disse og er oppført på Europa Nostras liste over Europas sju mest truede kulturminner. Protestene har da også kommet fra flere tunge internasjonale institusjoner som MAMO Museum of Modern Art og Picassomuseet i Barcelona.

Da Riksantikvaren i 2011 hadde lagt alt til rette for å frede Y-blokka ble beskrivelser som «modernismens gjennombrudd i Norge» og «landets viktigste symbolbygg» brukt. Noen uker seinere endra en norsk terrorist disse planene. I 2014 ble premissene for gjenoppbygging av regjeringskvartalet lagt. Og det er disse som er kjernen til Regjeringa Solbergs omstridte og etter min mening gale beslutning.

For det første greide ikke terroristen skade Y-blokka mer enn at den kan settes i stand. For det andre er plassbehovet til nytt regjeringskvartal sterkt overdrevet. Er en engstelig for nye terroranslag kan det umulig være lurt å samle hele maktapparatet på samme sted. Bevaring av Y-blokka har aldri blitt utreda. Dessuten er det så langt ikke bevilga ei eneste krone til nytt Regjeringsbygg. Prisanslag fra forståsegpåere antyder imidlertid en kostnad opp mot hundremilliardersklassen. Det er sløsing med fellesskapets penger! Blir vi sittende igjen med et stort krater?

CO₂-utslippene vil være ti ganger høyere dersom riving av Y-blokka fullføres og nybygg reiser, enn ved bevaring. Litt pussig at Regjeringa Solberg i april la fram «kulturmiljømeldinga» der det presiseres at gjenbruk av gamle bygg er viktigere enn å bygge nytt!
Riving av Y-blokka er ikke en lokal Oslo-sak.

Det er en nasjonal skandale som Regjeringa Solberg for alltid vil bli huska for!