Tømrer, helsefagarbeider, musikk eller studiespesialisering. Med eller uten toppidrett. Offentlig eller privat. Det er mange valgmuligheter for dagens 16-åringer som i disse dager skal bestemme seg for hvilken linje de skal søke seg inn på når de skal velge videregående utdanning. Fristen for å søke seg inn på en videregående skole går ut 1. mars, og jeg håper dagens 16-åringer velger den utdanningen de selv ønsker, og ikke en utdanning de føler samfunnet forventer av dem.

Vi kjenner alle til fordommene. Har du gode karakterer, så «må» du velge studiespesialisering slik at du kan ta høyere utdanning. Har du dårlige karakterer, da er det ingen vits i å søke seg inn på annet enn yrkesfag. Disse holdningene er utdaterte, og viser ikke realiteten i norsk videregående opplæring. Norge trenger flere faglige og kompetente yrkesutøvere på samme måte som vi har behov for dem som tar høyere utdanning. Det er allikevel slik at fagbrevkompetansen ikke verdsettes i samfunnsdebatten like høyt som høyere utdanning, og det må det bli en slutt på. Yrkesfaglige linjer kan by på spennende og varierte arbeidsdager, og kan være et vel så godt valg for 16-åringene. Dessuten er det en myte at elever som velger yrkesfaglige utdanningsretninger ikke har en videre karrierevei, de kan for eksempel søke seg inn på Fagskolen i Vestfold og Telemark for videreutdanning innen sitt segment. Mulighetene er mange, men de må synliggjøres.

For Fremskrittspartiet er det viktig å understreke at en mester er like bra som en master. Med det mener vi at Norge trenger flere folk i kjeledress. Vi trenger rørleggere, tømrere, byggmestre, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere på lik linje som leger og jurister. Det er ikke slik at elever med gode karakterer ikke skal velge yrkesfag, hvis de selv ønsker det. Og en elev med litt dårligere karakterer kan også gjøre det veldig bra på studiespesialisering, hvis de blir trodd på og får muligheten til reell mestring.

I Vestfold og Telemark har vi mange dyktige lærere på fylkets 21 skoler, godt fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende linjer, i tillegg til de private skolene våre. Elevene skal være godt ivaretatt uavhengig av hvilken linje og skole man velger, men vårt råd er enkelt: Det viktigste du kan gjøre er å følge hjertet i valget av studieretning.