Tid for framtid

DEL

MeningerKommunestyret har talt. Alle andre innspill og løsninger er parkert. I tiden fram til sluttbehandling i juni, og med en særdeles viktig høringsperiode fram til 15. mars, er det alternativene med stasjonsplassering i Indre havn eller Kongegata som skal kommenteres, vurderes og velges. Fortsatt vil nok motstandere til begge argumentere for Bergeløkka, Bommestad eller andre løsninger – men det er å håpe at dette nå ikke vil prege debatten. For er det én ting hele Larvik-samfunnet bør jobbe med nå, så er det å få de valgte alternativene best mulig belyst.

Mangt er skrevet om begge og hvilke konsekvenser de vil ha for byen. Det være seg en jernbanebro og plattform flere meter over bakken gjennom Indre havn, og hvilke negative følger det kan få for både utsikt og viktige kulturmiljøer rundt Herregården – eller hva det vil si for liv og handel å få noen år med anleggsvirksomhet gjennom selve sentrum. Ikke minst hvor ille det er at både boligblokker og historisk spennende bygg som Felumb- og Odberggården, rett ved byens torg, blir borte for godt.

Og hvordan skal det bli med både parkering og trafikkavvikling både under og etter anleggstiden?

Spørsmålene er mange, og de aller fleste er helt berettigede. Det har da også rådmannen tatt høyde for i sitt grundige saksframlegg, med en rekke krav til Bane NOR, supplert av politikerne onsdag. Der stilles det spørsmål om hva som må klargjøres og belyses langt bedre enn i det som ble lagt fram i Sliperiet før jul.

Dette er viktig, men aller mest betydningsfullt er det å rette blikket framover og se hvilke muligheter Larvik kan få med en jernbaneutbygging, både i Indre havn og Kongegata. Det skal uansett investeres flere milliarder kroner i Larvik, og det betyr ikke bare store endringer, men også en unik sjanse til å utvikle byen til noe enda mer spennende enn vi har i dag.

Det vil vi få god hjelp til når kommunen snart legger fram sin mulighetsanalyse. Der varsles det et søkelys på hvordan ting kan bli mer enn hva vi har hatt. Hva vi kan få når nåværende bygg må vike og området skal bygges opp.

For i edruelighetens navn – det er ikke alt som er perfekt i dag. Visst har både Indre havn og det gamle sentrum rundt Torget sin sjarm og sin historie, men at det med kloke grep og omprioriteringer kan bli noe som er enda mer spennende og trekker enda flere folk til gater, torg, streder og butikker, har jeg stor tro på.

Det er bare å ta en tur ned i Indre havn i de kalde månedene, eller rusle rundt i sentrum i mange av døgnets timer, så ser man det.

Politikernes behandling onsdag var bra. Man undres på grunnlaget for enkelte påstander som legges fram, men det skal vi la ligge nå. For jeg sitter igjen med et inntrykk av at det nå er god aksept for det løpet som er lagt. Ikke dermed sagt at det er enighet om alt og det ikke skal komme kritiske spørsmål og mange innspill, tvert imot, men at det blir en politisk behandling som tar hensyn til de vedtak som er fattet gjennom flere år.

Og med håp om at man i juni kan samles om et vedtak i kommunestyret. Basert på kunnskap, dokumentasjon og så gode planer som det er mulig å ha på dette tidspunkt. Og ikke på for mange følelser.

LARVIK STASJON: Morgentoget på vei fra Larvik til Porsgrunn fredag morgen. Hvor vil det gå fra en gang på 2030-tallet?

LARVIK STASJON: Morgentoget på vei fra Larvik til Porsgrunn fredag morgen. Hvor vil det gå fra en gang på 2030-tallet? Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags