Ungdomskriminalitet krever forebygging, og det virker

Av
DEL

MeningerUngdomsgrupperinger og gjenger er ikke ett nytt fenomen. Politiet, helsetjeneste, kommuner og andre har lang erfaring med dette. Imidlertid har dagens gjenger endret karakter. Det krever at politiet jobber på nye måter, og vi er avhengig av å samarbeide med andre for å få forebygge.

På bakgrunn av utfordringer med etablerte gjenger i Oslo og omliggende områder, har politiet i Sør-Øst gjennomført en ungdomsanalyse. Vi ønsket å få en status på ungdomskriminaliteten med spesielt fokus på gjenger og grupperinger.

Tidligere kunne vi observere og møte ulike gjenger ute i det offentlig rom, nå møtes de imidlertid digitalt og via nettet. Ungdommenes utstrakte bruk av digitale verktøy og tilstedeværelse på sosial medier, kompenserer for fysisk tilstedeværelse sammen. De typiske gjengene blir derfor vanskeligere å oppdage. Mest synlig blir gjengene når det oppstår konflikter som kan ende i både grov trakassering eller grov vold. Da blir det tydelig hvem som er i hvilken gjeng eller gruppe. Andre ganger er de synlige fordi de sammen plager eller trakasserer andre, eller begår annen kriminalitet, som for eksempel bruk av narkotika.

Forebygging av ungdomskriminalitet er et høyt prioriterte område for politiet i 2019. På bakgrunn av funn og anbefalinger i analysen, vil vi derfor jobbe aktivt for å redusere risikoen for økt ungdomskriminalitet. Tross positive resultater i forebygging av gjenger og grupperinger, ser vi med bekymring på økt nettkriminalitet og en mer liberal holdning til misbruk av narkotika. Vi ønsker å komme inn i tidlig fase, med personrettet tiltak på rett tid. For å komme tidligst mulig inn, er det viktig å ha et etablert godt tverrfaglig samarbeid, både på kommune- og fylkesnivå. Vi ønsker også et godt samarbeid med ulike virksomheter og andre aktuelle frivillige organisasjoner.

I årene fremover vil vi stå overfor stadig nye utfordringer innenfor ulik type kriminalitet, både globalt og nasjonalt. Politiets virksomhetsstrategi frem mot 2025 er å komme i forkant av kriminaliteten. Politireformen, som også er en kvalitetsreform, var derfor helt nødvendig for å møte morgendagens utfordringer.

Kriminalitetsforebyggende arbeid er politiets primære strategi der vi skal gjennomføre vårt forebyggende arbeid på alle virksomhetsområder. Vi skal planlegge og jobbe systematisk, alene og sammen med andre, for å redusere risikoen for kriminalitet.

Morgendagens politi skal jobbe kunnskapsbasert. Det planmessige og systematiske arbeidet vil stort sett alltid involvere andre samarbeidsaktører. Et tverrfaglige samarbeidet blir derfor svært viktig for oss i tiden fremover. Vi er derfor glade for at de fleste kommunene i vårt politidistrikt, har signert samarbeidsavtale med oss. Likeså fylkesskolesjefene i alle våre tre fylker, Konfliktrådet, A-krim Vestfold, KORUS etc. Dette er bare begynnelsen på gjensidige avtaler og en felles innsats for å redusere risikoen for kriminalitet.

Politiet må ha tillit hos ungdommen og aller helst treffe dem der de er. Kripos, Oslo og Sørvest politidistrikter, har allerede etablert sine egne nettpatrulje. Vi i Sør-Øst vil i løpet av 2019 også patruljere nettet. Vi ønsker selvfølgelig å være der innbyggerne er.

Kunnskapsgrunnlaget som er sammenfattet i vår ungdomsanalysen er hentet inn rett før sommeren 2018. Den har i etterkant blitt benyttet til å jobbe målrettet mot de miljøene og gjengene vi var bekymret for. Dette viser at målrettet innsats på bakgrunn av kunnskap gir resultater, både på individgruppe- og samfunnsnivå.

Å stå i en reform har vært og er krevende, men når vi nå ser hva målrettet innsats, på bakgrunn av et godt kunnskapsgrunnlag gir, gleder jeg meg både over nye måter å jobbe på, og til samhandling med dere alle for å skape best mulig trygghet og redusere risikoen for kriminalitet. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags