ØP og samfunnsoppdraget

Av
DEL

MeningerJournalistutdanninga ved Nord Universitet har med støtte fra Fritt Ord laget en undersøkelse: «Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge». Sitater fra artikkel i Aftenposten:

«Tematisk er det flere sentrale samfunnsområder som får lite plass på den lokale og regionale mediedagsorden. Arbeidsliv, miljø og klima, religion, innvandring, olje og energi fremstår som journalistiske blindsoner. Alle er sentrale samfunnsområder som angår folk enten de bor i Alta, Røros, Drangedal eller Oslo. Her er det noen viktige tema som redaksjonene langt på vei overser eller prioriterer bort.»

«Journalistikken forvalter langt på vei samfunnets kollektive kunnskap, har makt til å sette dagsorden og å gjøre tema og perspektiver synlige eller usynlige.»

For Miljøpartiet er rimeligvis miljø og klima samt olje og energi sentrale tema. Mange ser menneskeskapte klimaendringer og stadig voksende materielt overforbruk som de største utfordringene vi står overfor, lokalt og globalt. Da må dette rimeligvis være svært sentrale tema i samfunnet.

Energi og olje henger sammen med miljø og klima – og også fremtidig arbeidsliv. Mange analyser viser at etterspørsel etter olje og gass vil reduseres sterkt i overskuelig framtid. Da er det vesentlig for sysselsetting og videreutvikling av velferdssamfunnet at Norge snarest omprioritere bruk av økonomiske ressurser og «kloke hoder» til å utvikle framtidsrettede (grønne) næringer, teknologier og arbeidsplasser.

Norge har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan utvinne (og som det vil være marked for), hvis verden skal nå målet om mellom 1,5 og 2 grader temperaturstigning. Dette målet er det stor internasjonal enighet om. Derfor er det gapende misforhold mellom Norges klimapolitikk og oljepolitikk – som også kan gi Norge som samfunn alvorlige økonomiske problemer i overskuelig framtid. I «beste fall» kan vi utvinne den gassen og olja vi allerede har funnet før markedet for olje og gass med vårt kostnadsnivå forsvinner. Da «bærer vi havre til en døende hest» så lenge vi gir leterefusjon for ca. 80 % av letekostnadene, enten selskapene finner olje eller ei.    

Jeg har tidligere hatt noen diskusjoner med redaksjonen om hvordan ØP oppfyller samfunnsoppdraget sitt når det gjelder redaksjonell dekning og plassering/layout av leserinnlegg om disse tema – med liten forståelse fra ØP. 

ØP har heldigvis noe (yngre, kvinnelige) journalister som har interesse for og skriver godt om disse viktige samfunnsområdene. Mitt håp er at redaksjonen gir dem spillerom til å skrive om disse tema, og heier dem fram! ØP har åpenbart også et forbedringspotensial mht. dekning av slike saker i kommunestyre og andre politiske organer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags