Ser det blir manet til å stå samlet om en stasjonsplassering i Larvik by, men det forutsetter at det finnes et alternativ som er til nytte for hele Larvik kommunes befolkning. Det dreier seg nå om kun to forslag hvor begge vil få store konsekvenser for Larvik by uansett hvordan man ser det.

Kongegata-alternativet er det som vil berøre byens nåværende sentrum mest, og som vil rasere store deler av byen sør for torget.

Ca. 220 boenheter og næringsbygg må saneres, og en byggegrop i en lengde på 300 meter og bredde på ca. 30 meter vil være en del av bybilde i en 5–6 års anleggsperiode.

Kongegata-alternativet vil muligens bli populær blant dem som kan sykle og gå til stasjonen og de som bor i Larvik by, men Larvik kommune er så mye mer.

Det bor ca. 35.000 mennesker utenfor Larvik by som er nødt til bruke bil for å komme til stasjonen – hvor skal de parkere for å komme opp Kongegata?

Bane NOR har ikke lagt fram noen planer på hvor disse parkeringsplassene skal etableres, og hvem som skal bekoste disse. Det ser ikke ut som verken Bane NOR eller det politiske flertallet bryr seg om at tre firedeler av befolkningen ikke vil se det som naturlig å bruke en bortgjemt stasjon oppe i Kongegata.

Snakker vi om dårlig utnyttelse av fellesskapets midler her?

Poenget med å bruke milliarder på ny jernbane bør være at flest mulig av befolkningen skal kunne bruke toget, og samtidig få ned prisene for passasjerene. Da må vi gjøre det enkelt og billig, og ikke vanskelig og dyrt å ta toget.

For fem voksne tur retur Larvik – Gardermoen koster det i dag ca. 4500 kroner med tog. Setter de seg sammen i en bil vil de klare seg med 400 kroner. Har NSB konkurransedyktige priser?

Det politiske flertallet i Larvik har kjørt oss opp i et hjørne ved ikke å ha sett viktigheten av å ha flere alternativer å velge av dersom vi blir tvinga til å gå for Indre havn.

Undertegnede og Frp har i de siste to år gjentatte ganger forslått at Bane NOR må utrede alternative plasseringer nord og øst for byen så vi ikke blir satt sjakk matt – men blitt nedstemt hver gang dessverre.

Hadde vi hatt flere alternativer kunne vi også kommet oss bort fra Indre havn som er det nest verste av de to forslagene fra Bane NOR. 

Nye Larvik sentrum vil om noen år ligge i aksen Tollerodden – Indre havn – Hammerdalen, og da kan vi ikke ha en jernbane 7–8 meter opp i lufta over det hele.

At vi har havna i denne situasjonen må de politiske partiene som har trodd på julenissen ta på sin kappe.

Den eneste løsningen for å komme ut av dette uføre på er å si nei til begge alternativer, og be Bane NOR utrede andre alternativer.

Maner til at vi står samlet for denne løsningen! Husk vi bygger for fremtida, og det forventes at vi tar de rette avgjørelser på vegne av fremtidige generasjoner.