Fortsatt jernbane gjennom Torstrand?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTorstrands vel er glad for avklaringen prosjektlederen i BaneNor, Hanne Sophie Solhaug gir i sitt Øp-innlegg 6.10.2018.

Kort fortalt:  Begge de nye Inter City trase’- alternativene vil gå i tunnel utenom Torstrand. 

Samtidig er det veldig godt å få støtte og gode råd i bla det solide innlegget til Asbjørn Birkeland den 3.10 og oppfølgingen hans igjen av Solhaugs svar 15.10

Han advarer her bla for faren om godstrafikk fra havna via havnesporet og bruk av  nåværende trase’  i gjennom bydelen. Spesielt dersom såkalt ”«av løsning» skulle bli valgt.

Torstrands vel er som kjent motstander  av og har kjempet mot  anleggelse av ny jernbanegodsterminal på Sika-tomta. Vi viser til kampen på ettervinteren ang støy fra anlegget pluss  omgjøring til en plansak. Som vi husker ble dette til slutt vedtatt i kommunestyret med kun en stemmes overvekt, selv om det hadde vært klart flertall i formannskapet om å behandle dette som en vanlig byggesak.

Likevel er risikoen der for at vi til slutt vil ende opp med en godsterminal enten på Sika eller på havna. 

Men da er kravet vårt klinkende klart : Havnesporet må da knyttes opp mot ny trase' inne i tunnellen og godset må følge denne via stasjonen  videre mot Skien og over Kongsberg til Oslo. Godset skal jo gå denne veien og ikke via Vestfoldbanen til Alnabru (Oslo). Den skal i hovedsak  forbeholdes persontrafikk

For å realisere dette oppfordrer vi alle på Torstrand til å si tydelig i fra at nok er nok nå siden 1881. Ingen flere tog i gjennom Torstrand.

Det samme gjelder politikerne våre, når kommunedelplanen om Inter City skal vedtas før sommeren. Husk det er kommunevalg igjen til neste høst.

I diskusjonen i forbindelse med støysaken i fra Havna og innbyggerinitiativet (se egen reportasje i ØP) for sak i kommunestyret, har det framkommet enkelte utsagn om at Torstrands vel er i mot havna. Det er vi selvsagt ikke. Bare for å ha presisert det. Havna ligger der og har kommet for å bli. Men vi ønsker  kontroll på dette med støy og mindre av den. En oppfatning vi deler  med vellagene rundt fjorden.

Artikkeltags