Gå til sidens hovedinnhold

En kristen friskoles egenart

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommentar

Styreleder Kongshaugen Kristne Grunnskole

Østlands-posten og andre har fokusert på Kongshaugen Kristne Grunnskoles læreplan (som er godkjent av Utdanningsdirektoratet), og det er naturlig, siden det er første gang det starter opp en friskole i Larvik.

Det er en forutsetning for å starte en friskole i Norge at den er et pedagogisk eller religiøst (livssyns-) alternativ til den offentlige skole. Det står i lovverket. Kongshaugen kan derfor ikke være en skole lik alle de andre i Larvik, men må være et tydelig alternativ.

Kongshaugen Kristne Grunnskole er en kristen friskole med evangelisk-luthersk basis, dvs. den samme basis som har vært fundament for den norske kirke og den kristne bedehusbevegelsen i Norge i flere hundre år. Nå er den norske kirke i stor endring, mens en del av det kristne lekfolket i Norge fortsatt ønsker å stå på den samme basis som det alltid har gjort.

Det spesielle ved den nye friskolen er altså ikke at det er så mye nytt ved skolen, men heller at den tar vare på det som har vært felles kristent grunnsyn i Norge gjennom generasjoner, og som også gjennomsyret den offentlige norske skolen til for få år siden.

Vi er kristne og tror altså på Bibelen. Det burde ikke være så oppsiktsvekkende. Skolen må selvsagt gjøre rede for og gi innføring i en rekke ulike livssyn, religioner, vitenskapelige teorier, moralske holdninger i dagens samfunn osv. Og det skal gjøres så sannferdig og respektfullt som mulig, slik at enhver elev med et annet ståsted enn skolens ikke skal kjenne seg uthengt eller sjikanert, men at hans eller hennes religion, livssyn, moralske holdninger osv. blir framstilt på en slik måte at de respektive kjenner seg igjen og kan si: Ja, slik tror jeg, slik mener jeg. Men det er den kristne tro som er skolens basis. Kunnskapsmessig ønsker vi at elevene skal få minst like stor innsikt, bredde og dybde i sin kunnskap som på en offentlig skole.

Vi tror at mann og kvinne er skapt forskjellige, og at det er godt når mann og kvinne utfyller hverandre og lever ut sin egenart som mann og kvinne. Vi er satt til å arbeide side om side, utfylle, hjelpe og støtte hverandre, og vi trenger ikke konkurrere eller kjempe om de samme posisjonene. På mange områder arbeider og tar menn og kvinner del i oppgaver side om side, og skal selvfølgelig ha lik lønn for likt arbeid. Men på noen områder har kvinnene noe å tilføre og gi som menn ikke har samme forutsetning for (bare spør et barn om hvem det roper etter når det har slått seg eller er sykt). På andre områder har menn egenskaper og utrustning som er mer egnet. Men på de aller fleste områder trenger vi hverandre, med våre ulikheter. Og som skole ser vi det svært viktig at det både er kvinnelige og mannlige lærere, for barna trenger begge deler.

Jeg vil til slutt understreke at Kongshaugen skole er en uavhengig kristen skole i den forstand at den ikke er knyttet til noe kirkesamfunn eller organisasjon, men er dannet av personer fra ulike kristne sammenhenger. Slik er det også med lærerstaben. Skolen har et inntaksreglement som understreker at den er åpen for alle, og skolen har en læreplan som understreker at alle elever skal møtes med respekt og omsorg, uansett rase, tro, bakgrunn osv. Og vi ønsker ikke at det bare skal være fine ord, men at det skal etterleves på alle plan i skolen. Så får andre dømme om vi klarer å leve opp til det.

Lørdagens ØP-sak om Kongshaugen skole

Kommentarer til denne saken